d82602 Přechody k demokracii v teorii a praxi

Vysoká škola CEVRO
léto 2010
Rozsah
0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra politologie a mezinárodních vztahů – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Kurz „Přechody k demokracii v teorii a praxi“ je zaměřen na problematiku tranzitologie v prostoru a čase. V první části kurzu má student možnost seznámit se s různými teoriemi přechodů k demokracii, zejména pak s rozmanitou nabídkou typologií přechodů. V jednotlivých přednáškách nezůstane stranou definování zásadních pojmů týkající se demokratizace (např. začátek či ukončení přechodu k demokracii, konsolidovaná demokracie či ne/existence vztahu demokracie a ekonomiky země). Dále bude kladen důraz na vymezení autoritářských, totalitních a jiných forem nedemokratických režimů, od kterých je případný přechod uskutečněn. Charakteristika demokratizačních vln ve světě dle vybraných autorů první blok přednášek uzavírá a zároveň přirozeně otevírá prostor pro následná témata. Ve druhé části kurzu (cca 2/3 kurzu) jsou nosným pilířem jednotlivé příklady, buď úspěšných, nebo neúspěšných přechodů k demokracii ve 20. a 21. století. Student má možnost získat ucelené informace o demokratizačním procesu např. v Portugalsku a Španělsku v polovině 70. let 20. století, dále pak na Taiwanu, v Chile, Polsku, Maďarsku, Moldávii či Kambodži koncem 20. století a v neposlední řadě i s některými přechody k demokracii z posledních let.
Osnova
  • Přechod k demokracii - problematika termínu přechod k demokracii; - povaha a charakteristika odstraňovaného režimu - vymezení termínů demokracie; autoritářský režim, totalitní režim, hybridní demokracie. ? Fenomén demokratizace - 1., 2. a 3. vlna demokratizace - jednotlivé etapy demokratizace - počet demokracií ve světě. ? Typologie přechodů a jednotlivé modely - typy přechodu k demokracii a jejich hlavní aktéři - jednotlivé etapy přechodu. ? Přechod k demokracii ve vybraných zemích - případové studie: (Španělsko; Portugalsko; Chile; Tchaj-wan; Kambodža; Polsko; Maďarsko; Makedonie; Moldávie; Jihoafrická republika; Keňa).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, léto 2011, léto 2012, zima 2013, léto 2020.
  • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/leto2010/d82602