k97670 Hospodářská politika

CEVRO Institut
léto 2015
Rozsah
24/0/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. (přednášející)
Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Dominik Stroukal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Dominik Stroukal, Ph.D. (cvičící)
Garance
Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.
Katedra ekonomie - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout základní informace o hospodářské politice, která je chápana jako záměrná politika státu a veřejnoprávních institucí s cílem ovlivnit hospodářskou realitu. Důraz je kladem na základní klasifikaci jednotlivých typů HP, monetární, fiskální a zahraničněobchodní hospodářskou politiku v kontextu současného ekonomického vývoje ve světě i v České republice.
Osnova
  • Předmět hospodářské politiky (HP), cíle, hierarchie cílů, nástroje a subjekty HP Systémotvorné nástroje HP Znaky centrálně plánovitého řízení ekonomiky Změna ekonomického systému a čs. transformace Typy koordinace ekonomiky. Typy jednotlivých hospodářských politik. Teoretická východiska HP a základní historický exkurz (koncepce protekcionistické, liberální, ordoliberalismus). Monetární politika. Cíle, nástroje. Institucionální zakotvení. Postavení centrální banky v historii a současnosti. Teorie časové nekonzistence. Monetární nástroje a jejich konkrétní používání. Monetární báze. Inflační cílení. Maastrichtská kritéria, ČNB a Evropská centrální banka. Fiskální politika. Keynesova teorie a jiný pohled na úlohu státu v ekonomice Nástroje fiskální politiky a jejich používání v ČR. Veřejné rozpočty a mimorozpočtové fondy. Položky příjmové a výdajové strany státního rozpočtu, funkce a možnosti použití. Použití fiskálních nástrojů ve stabilizační politice Hospodářské krize a možnosti jejich řešení pomocí HP. Použití fiskálních nástrojů v prorůstové politice a typy hospodářského růstu. Vnější hospodářská politika, možnosti a meze. Analýza jednotlivých položek platební bilance. Mezinárodní ekonomická integrace a úloha mezinárodních organizací.
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023.