k97103 Správní věda

Vysoká škola CEVRO
podzim 2017
Rozsah
24/0/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D., MBA (přednášející)
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
Katedra veřejného práva a veřejné správy – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je systematicky vysvětlit základní instituty veřejné správy, historii jejího studia, charakter úkolů veřejné správy a zásady jejich transformace do organizačních struktur, rozhodovací procesy ve veřejné správě, organizaci a principy výstavby veřejné správy, personální zabezpečení výkonu veřejné správy, kontrolu a hodnocení veřejné správy. Zvláštní pozornost je věnována výstavbě a reformě české veřejné správy. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni využít teoretické znalosti o fungování, organizačních strukturách a hodnocení veřejné správy. Studenti získají obecné znalosti o výstavbě a reformách veřejné správy.
Osnova
  • - Správa a její klasifikace - Historie studia veřejné správy - Vymezení správní vědy - Činnost veřejné správy - Organizační výstavba - Pracovníci ve veřejné správě - Kontrola veřejné správy - Hodnocení veřejné správy
Metody hodnocení
viz přiložený sylabus
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.