d83635 Insolvency

CEVRO Institute
fall 2019
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Hana Boulová (lecturer)
JUDr. et Mgr. Stanislav Sviták, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Department of Private Law - Departments - President - CEVRO Institute
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Předmět insolvenční právo studenty seznámí se základními pojmy zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále s procesním postupem v insolvenčním řízení, s jednotlivými způsoby řešení úpadku, s existencí evropského úpadkového práva (Nařízení Rady ES č. 1346/200, o úpadkovém řízení). Studenti budou seznámeni s postavením insolvenčního dlužníka a věřitele v insolvenčním řízení, s postupem při uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, dále s aktuální judikaturou Nejvyššího soudu, která se vztahuje k základním aplikačním problémům insolvenčního zákona. Studenti budou stručně seznámeni s existencí zahraničních právních úprav úpadkového řízení (např. německý Insolvenzordnung).
Syllabus (in Czech)

 • 1. Předmět a cíl insolvenčního práva
  2. Základní pojmy insolvenčního zákona
  3. Úpadek - je charakteristika, formy
  4. Způsoby řešení úpadku
  5. Procesní postup insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení po zjištění úpadku
  6. Procesní postup insolvenčního soudu od zjištění úpadku do určení způsobu jeho řešení (konkurs, reorganizace, oddlužení), plnění určeného způsobu řešení úpadku
  7. Věřitelé a přihlašování pohledávek
  8. Evropské úpadkové právo
Assessment methods (in Czech)
zkouška
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2010, winter 2011, winter 2012, winter 2013, winter 2014, winter 2015, fall 2016, fall 2017, fall 2018, spring 2020, summer 2020, fall 2020, fall 2021.
 • Enrolment Statistics (fall 2019, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/autumn2019/d83635