d86451 Vývoj organizace veřejné správy

Vysoká škola CEVRO
zima 2012
Rozsah
0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jan Dobeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra politologie a mezinárodních vztahů – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Cílem přednášky je seznámit posluchače s vývojem hlavních oblastí veřejné správy v českých zemích od roku 1848, kdy zde moderní veřejná správa vzniká. Přednáška by měla poskytnout základní informace zejména o dějinách státní správy, samosprávy, soudní a finanční správy v době habsburské monarchie a na ní v mnohém navazující první československé republiky. Bude pokračovat správním vývojem v období Protektorátu, přičemž zde bude položen důraz na některé nové prvky, které se ve veřejné správě objevují. Významnou součástí výuky bude i vysvětlení významných správních změn, k nimž došlo po roce 1945. V závěru pak bude popsána i reforma veřejné správy po roce 1989.
Osnova


 • Revoluce 1848-1849 a její význam pro vznik a vývoj moderní veřejné správy.
  Období tzv. bachovského absolutismu a jeho vliv na veřejnou správu.
  Obnova ústavnosti a samosprávy v šedesátých letech 19. století.
  Vývoj státní správy a samosprávy do roku 1918
  Vznik Československé republiky a veřejná správa
  Státní správa a samospráva v letech 1918-1939
  Správní vývoj v období nacistické okupace
  Soudní správa od roku 1848 do změn po roce 1948
  Finanční správa od roku 1848 do změn po roce 1948
  Národní výbory – vznik, vnitřní organizace, vývoj kompetencí a postavení v systému státní správy
  Federalizace Československa v kontextu ústavního vývoje po roce 1945
  Soudy a prokuratura po roce 1948
  Reforma veřejné správy po roce 1989


Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, léto 2015, léto 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, léto 2020.
 • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/zima2012/d86451