k83500 European Law II

CEVRO University
winter 2012
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Vojtěch Belling, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. (lecturer)
Doc. Dr. Harald Christian Scheu, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Department of Public Law and Public Administration – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Cílem druhé části dvousemestrálního kursu je představit účastníkům hlubší souvislosti fungování práva EU. Studenti se budou zabývat prostředky právní ochrany v rámci EU a systémem ochrany základních práv. Další těžiště rozboru tvoří problematika vnitřního trhu a základních tržních svobod. Na závěr budou stručné představeny další vybrané společné politiky EU.
Assessment methods (in Czech)
Závěrečná zpráva odborné praxe: Odkaz:https://www.survio.com/survey/d/ciodbornastaz
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms summer 2010, winter 2010, winter 2011, winter 2013, winter 2014.
  • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/winter2012/k83500