CEVRO PPE Philosophy, Politics, Economics
Název anglicky: Philosophy, Politics, Economics
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: CEVRO N-PPE Philosophy, Politics, Economics

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:d125107Social Research and Scientific Methods J. Šímazk 48/0/09 1Z
CEVRO:d125108Economics J. Šímazk 48/24/09 1Z
CEVRO:d125109Political Economy of Europe D. Roháčzk 24/0/07 1-
CEVRO:d125110Law and Economics of Property Rights B. Bouckaertzk 24/24/07 1-
CEVRO:d125157Great Thinkers in Political and Economic Thought K. Müllerzk 24/24/07 2Z
CEVRO:d125158Money, Banking, and the Financial System D. Stroukalzk 24/24/07 2-
CEVRO:d125169Individual and Collective Decisions P. Minárikzk 24/24/07 2P
CEVRO:d125165 -zk 0/0- 3P
CEVRO:d125167 -zk 0/0- 3Z
CEVRO:d125168 -zk 0/0- 3-
53 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:d140463An Introduction to Behavioural Sciences V. Zíkazk 25/0/06 1-
CEVRO:d157183Objectivism and Cinema E. Novazk 0/24/06 1-
CEVRO:d125140Christian-jewish Roots of European Civilization P. Slámazk 12/12/06 1-
CEVRO:d133696 -zk 0/0- 1-
CEVRO:d150588Asia in International Relations R. Havlovázk 24/0/06 1-
CEVRO:d125162 -zk 0/0- 1-
CEVRO:d127276Alternative Currencies and Decentralized Monetary Systems D. Stroukalzk 24/0/06 1-
CEVRO:d133695 -zk 0/0- 2-
CEVRO:d133697 -zk 0/0- 2-
CEVRO:d150103 -zk 0/0- 2-
CEVRO:d157805 -zk 0/0- 2-
CEVRO:d157977Developing countries of the Global South in international relations R. Havlovázk 12/12/06 2-
CEVRO:d163520 -zk 0/0- 2-
CEVRO:d163705 -zk 0/0- 2-
CEVRO:d87050 -zk 0/0- 2-
CEVRO:d125141 -zk 0/0- 2-
36 kreditů