CEVRO POV Právo v obchodních vztazích
Název anglicky: Law in Commercial Relations
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: CEVRO B-POV Právo v obchodních vztazích

Povinné předměty

1. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:k80503Právní řád a systém práva M. Sedláčekzk 24/0/09 1-
CEVRO:k83663Občanské právo hmotné I V. Pilíkzk 24/0/09 1P
CEVRO:k84433Podniková ekonomika a podnikové finance M. Vokounzk 16/0/07 1-
CEVRO:k97096Ekonomie I. Bažantovázk 24/0/09 1-
CEVRO:k101117Ústavní právo C. Svobodazk 24/0/09 2-
CEVRO:k83672Obchodní právo I. - obecné otázky V. Pilíkzk 24/0/09 2Z
CEVRO:k82570Metodologický proseminář M. Jemelkazk 12/0/07 2P
59 kreditů

2. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:k113148Evropské právo M. Svobodovázk 24/0/09 1-
CEVRO:k146562Právo a pojištění P. Dobiášzk 16/0/07 1-
CEVRO:k157170Občanské právo hmotné II. - závazkové vztahy I. Štenglovázk 24/0/09 1Z
CEVRO:k84429Obchodní právo II. - obchodní korporace I. Štenglovázk 24/0/09 2Z
CEVRO:k82612Veřejnoprávní úprava podnikání E. Horzinkovázk 24/0/09 2-
CEVRO:k137976Pracovní právo a právo soc. zabezpečení V. Pilíkzk 16/0/07 2-
50 kreditů

3. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:k113146Finanční právo K. Šimkazk 16/0/07 1-
CEVRO:k83635Insolvenční právo S. Svitákzk 16/0/07 1-
CEVRO:k82679Občanské právo procesní P. Dobiášzk 24/0/09 2P
23 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:k100100Spisová služba v kontextu eGovernmentu I. D. Brádlerováz 16/0/04 1-
CEVRO:k1968Ruština pro začátečníky M. Hýbnerováz 24/0/04 1-
CEVRO:k87012Církevní právo -zk 12/04 1-
CEVRO:k80621Společenská etiketa a diplomatický protokol Š. Markováz 12/0/04 1-
CEVRO:d157979Latina nejen v právu D. Tesařováz 24/0/03 1-
CEVRO:d18972Vědecké praktikum I M. Hýbnerováz 0/0/03 1-
CEVRO:k133724Kontrola bezpečnostních sborů I. Bílekzk 16/0/07 1-
CEVRO:k97109Ústavní principy bezpečnosti v ČR C. Svobodazk 24/0/09 1-
CEVRO:k146566Ochrana osobních údajů L. Maškovázk 16/0/07 1-
CEVRO:k150536Politická komunikace v praxi D. Kunštátzk 16/0/07 1-
CEVRO:k97108Bezpečnost a bezpečnostní systém ČR M. Hrinkozk 24/0/09 1-
CEVRO:k150537Politické systémy K. Müllerzk 24/0/09 1-
CEVRO:k97100Management a řízení lidských zdrojů K. Legnerovázk 16/0/07 1-
CEVRO:k150538Odpovědné občanství a občanské vzdělávání R. Štěrbazk 16/0/07 1-
CEVRO:d127276Alternative Currencies and Decentralized Monetary Systems D. Stroukalzk 24/0/06 1-
CEVRO:k150540Lokální a regionální politika K. Müllerzk 16/0/09 1-
CEVRO:k157734Analýza bezpečnostních hrozeb a rizik M. Hrinkozk 24/0/09 1-
CEVRO:k80589Trestní právo F. Púryzk 16/0/07 1-
CEVRO:k113597Anglický jazyk - konverzace J. Cieslarováz 24/0/04 1-
CEVRO:d125140Christian-jewish Roots of European Civilization P. Slámazk 12/12/06 1-
CEVRO:k97097České moderní dějiny M. Jemelkazk 16/0/07 1-
CEVRO:k106232Veřejný sektor a praktické otázky evropské a hospodářské politiky P. Nečaszk 8/0/04 1-
CEVRO:k97095Politologie K. Müllerzk 24/0/09 1-
CEVRO:k84873Mezinárodní vztahy P. Pšejazk 24/0/09 1-
CEVRO:d140463An Introduction to Behavioural Sciences V. Zíkazk 25/0/06 1-
CEVRO:d137957Modern Party Politics in Europe M. Brunclíkzk 24/0/06 2-
CEVRO:k160168Organizace a právní rámec poskytování zdravotnických a sociálních služeb K. Ivanovázk 24/0/09 2-
CEVRO:k157733Ekonomické aspekty bezpečnosti J. Šímazk 16/0/07 2-
CEVRO:k80506Dějiny mezinárodní politiky P. Pšejazk 16/0/07 2-
CEVRO:k80578Český politický systém K. Müllerzk 24/0/09 2-
CEVRO:k114597Anglický jazyk - konverzace II. M. Stráneckýz 24/0/04 2-
CEVRO:d11459777Anglický jazyk pro začátečníky J. Cieslarováz 24/0/04 2-
CEVRO:k82575Ekonomie veřejného sektoru a služeb M. Vokounzk 16/0/07 2-
CEVRO:k82864Správní právo E. Horzinkovázk 24/0/09 2-
CEVRO:k146567Veřejné zakázky E. Kaiserovázk 16/0/07 2-
CEVRO:k150539Vybrané konfliktní regiony R. Havlovázk 16/0/07 2-
CEVRO:k140489Obstaravatelské závazky V. Pilíkzk 8/0/04 2-
CEVRO:k1893Média, lobbing a politické PR K. Müllerzk 24/0/09 2-
CEVRO:k100101Spisová služba v kontextu eGovernmentu II. D. Brádlerovázk 16/0/04 2-
CEVRO:k187893Praktické aspekty pojistných smluv a sporů P. Dobiášzk 8/0/04 2-
CEVRO:k97113Praktické cvičení - smlouvy a podání A. Kazdazk 8/04 2-
CEVRO:k101128Krizové řízení M. Hrinkozk 16/0/07 2-
CEVRO:d1579792Latina nejen v právu II. D. Tesařováz 24/0/03 2-
CEVRO:d150588Asia in International Relations R. Havlovázk 24/0/06 2-
CEVRO:k150535Sociologie společenských skupin L. Kozlovázk 16/0/07 2-
CEVRO:k157732Bezpečnost, politika a bezpečnostní politika C. Svobodazk 24/0/09 2-
CEVRO:k1456387O podstatě formování světa-řádu D. Machytkazk 8/0/04 2-
CEVRO:k97670Hospodářská politika I. Bažantovázk 8/0/04 2-
CEVRO:k126366Praktikum z občanského práva procesního -zk 8/0/04 2-
CEVRO:k122622Dějiny komunismu v českých zemích -zk 8/0/04 2-
CEVRO:k113136Diplomacie a zahraniční politika P. Pšejazk 16/0/09 2-
CEVRO:k97112Konfesní právo -zk 8/0/04 2-
CEVRO:k121709Načo a na čo si dobre platíme diplomatov? -zk 8/04 2-
CEVRO:k19681Ruština pro začátečníky II. M. Hýbnerováz 24/0/03 2-
CEVRO:d86431Druhá světová válka a protektorát Čechy a Morava -zk 0/0- --
CEVRO:d90432Civil Society and the Public Sphere in the EU K. Müllerzk 24/0/06 2-
CEVRO:k87014České právní dějiny -zk 0/04 2-
CEVRO:k101152Rodinné právo L. Trnkovázk 10/0/06 2-
CEVRO:k101139Komunistické Československo -zk 0/0- --
CEVRO:k101147Ozbrojené síly ČR -zk 0/0- --
CEVRO:k101148Korupce a závažná trestní činnost F. Púryzk 24/0/04 --
CEVRO:k113504Média a reklama -zk 0/0/0- --
CEVRO:k113516Občanské právo v případových studiích V. Nedělovázk 8/0/04 2-
CEVRO:k119830Stredná Európa a naše predstavy o nej M. Vášáryovázk 8/0/04 --
CEVRO:k120673Migrace - úvod do problematiky -zk 0/0- --
CEVRO:k120872Zakládání obchodních korporací v praxi -zk 0/0/0- --
CEVRO:d7890320th Century Ideas - Reflected in European Literature, Film and Visual Art M. Pajerovázk 24/0/06 2-
CEVRO:k101131Vybrané otázky hospodářské politiky P. Nečaszk 8/0/04 2-
CEVRO:k121829Praktické aspekty vyjednávání a tvorby smluv -zk 0/0- 2-
CEVRO:k126812Média a politika -zk 0/0/0- --
CEVRO:k149148Dějiny Prahy - politika a společnost -zk 0/0- --
CEVRO:d149794Summer School -z 0/0/05 1-
CEVRO:k23010Pracovněprávní vztahy I P. Hůrkaz 16/0/05 1-
CEVRO:k23011Management K. Legnerovázk 16/0/07 1-
CEVRO:k23012Personalistika a personální řízení P. Hůrkazk 16/0/05 2-
CEVRO:k23013Pracovněprávní vztahy II P. Hůrkazk 16/0/05 2-
CEVRO:k23014Právo sociálního zabezpečení P. Hůrkazk 12/0/05 1-
CEVRO:k80515Aplikovaná psychologie J. Frgalz 16/0/04 --
CEVRO:k80609Manažerské dovednosti v praxi J. Frgalz 16/0/04 --
CEVRO:k80615Veřejná prezentace a rétorika J. Frgalz 12/0/03 --
CEVRO:k82586Základy sociálních dovedností -z 0/0- 2-
CEVRO:k86431Druhá světová válka a protektorát Čechy a Morava -zk 0/0- --
CEVRO:k86434Katastr nemovitostí -zk 8/0/04 --
CEVRO:k87011Bytové vlastnictví -zk 0/0- --
CEVRO:k82944Politické ideologie -zk 0/0- 1-
CEVRO:k84432Peníze, banky a finanční trhy D. Stroukalzk 16/0/07 1-
CEVRO:k80582Politické ideologie -zk 0/0- 1-
CEVRO:d163569Entrepreneuship and Modern Business-Making D. Fialazk 24/48/09 1-
CEVRO:d22013Comparative Constitutional Systems M. Brunclíkzk 24/0/06 1-
CEVRO:k11459777Anglický jazyk pro začátečníky J. Cieslarováz 24/0/04 --
CEVRO:k97745Politická geografie L. Mrklaszk 8/0/04 --
CEVRO:k22023Komunikační systémy P. Štalmachzk 8/0/04 --
CEVRO:k23001Anglický jazyk pro začátečníky II M. Stráneckýz 24/0/04 --
CEVRO:k23008Hybrid warfare M. Heranovázk 12/0/04 --
456 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:SZZk_ObcanObčanské právo I. ŠtenglováSZk 0/0/06 --
CEVRO:SZZk_ObchObchodní právo I. ŠtenglováSZk 0/0/06 --
CEVRO:SZZk_BakPObhajoba bakalářské práce M. HýbnerováSZk 0/0/09 --
21 kreditů