CEVRO MSSEK Management sociálních služeb v evropském kontextu
Název anglicky: Social Services Management in the European Context
navazující kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: CEVRO N-MSSEK Management sociálních služeb v evropském kontextu

Povinné předměty

1. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:k113289Tvorba odborného textu M. Jemelkazk 16/0/07 1P
CEVRO:k146601Strategický a projektový management M. Vokounzk 24/0/09 1P
CEVRO:k160173Specifika sociální práce v sociálních službách L. Kozlovázk 16/0/07 1Z
CEVRO:k160174Statistická data ve veřejném sektoru D. Kunštátzk 16/0/07 1-
CEVRO:k160175Plánování sociálních služeb a fundraising L. Kozlovázk 16/0/07 2P
CEVRO:k86990Systémy veřejné správy v evropských zemích M. Jemelkazk 24/0/09 2P
CEVRO:k869922Mezinárodní právo soukromé pro management sociálních služeb P. Dobiášzk 24/0/09 2Z
CEVRO:k101121Mezinárodní právo veřejné L. Pítrovázk 16/0/07 2-
62 kreditů

2. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:d150176Povinná odborná praxe I. L. Habadováz 240hodin.8 1-
CEVRO:k160176Řízení kvality a risk management ve zdravotnických a sociálních službách J. Horeckýzk 16/0/07 1P
CEVRO:k160177Evropské modely sociální politiky L. Kozlovázk 16/0/07 1Z
CEVRO:k160178Evropská sociální legislativa L. Kozlovázk 16/0/07 2-
29 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:k100100Spisová služba v kontextu eGovernmentu I. D. Brádlerováz 16/0/04 1-
CEVRO:k1968Ruština pro začátečníky M. Hýbnerováz 24/0/04 1-
CEVRO:k87012Církevní právo -zk 12/04 1-
CEVRO:d157979Latina nejen v právu D. Tesařováz 24/0/03 1-
CEVRO:k80621Společenská etiketa a diplomatický protokol Š. Markováz 12/0/04 1-
CEVRO:d18972Vědecké praktikum I M. Hýbnerováz 3 1-
CEVRO:k87448Právo duševního vlastnictví V. Pilíkzk 16/0/07 1-
CEVRO:d127276Alternative Currencies and Decentralized Monetary Systems D. Stroukalzk 24/0/06 1-
CEVRO:k113597Anglický jazyk - konverzace J. Cieslarováz 24/0/04 1-
CEVRO:k97159Nedemokratické režimy a přechody k demokracii D. Kunštátzk 24/0/09 1-
CEVRO:k97103Správní věda P. Vetešníkzk 24/0/09 1-
CEVRO:d125140Christian-jewish Roots of European Civilization P. Slámazk 12/12/06 1-
CEVRO:k113516Občanské právo v případových studiích V. Nedělovázk 8/0/04 1-
CEVRO:k112612Ústavní a správní soudnictví L. Pítrovázk 16/0/09 1-
CEVRO:k150516Problémy politické sociologie K. Müllerzk 24/0/09 1-
CEVRO:k160164Bezpečnost státu v 21. století M. Hrinkozk 24/0/06 1-
CEVRO:k160165Bezpečnostní hrozby v době globalizace M. Hrinkozk 24/0/09 1-
CEVRO:k97102Stranické systémy západních demokracií K. Müllerzk 24/0/09 1-
CEVRO:k119833Soudní a mimosoudní řešení sporů v obchodněprávních vztazích P. Dobiášzk 24/0/07 1-
CEVRO:k97113Praktické cvičení - smlouvy a podání A. Kazdazk 8/04 1-
CEVRO:k101125Relativní majetková práva I. Štenglovázk 24/0/09 2-
CEVRO:k86451Vývoj organizace veřejné správy M. Jemelkazk 24/0/09 2-
CEVRO:k86993Daňové právo v obchodních vztazích K. Šimkazk 16/0/07 2-
CEVRO:k100101Spisová služba v kontextu eGovernmentu II. D. Brádlerovázk 16/0/04 2-
CEVRO:k19681Ruština pro začátečníky II. M. Hýbnerováz 24/0/03 2-
CEVRO:d11459777Anglický jazyk pro začátečníky J. Cieslarováz 24/0/04 2-
CEVRO:k1989Volby, strany, vlády L. Mrklaszk 8/0/04 2-
CEVRO:k122622Dějiny komunismu v českých zemích -zk 8/0/04 2-
CEVRO:k114597Anglický jazyk - konverzace II. M. Stráneckýz 24/0/04 2-
CEVRO:k97670Hospodářská politika I. Bažantovázk 8/0/04 2-
CEVRO:k83662Kontrola veřejné správy a správní dozor E. Horzinkovázk 16/0/07 2-
CEVRO:k146598e-Government v teorii a praxi F. Korbelzk 24/0/09 2-
CEVRO:k150213Občanská společnost a její transformace K. Müllerzk 16/0/07 2-
CEVRO:k150515Dobré vládnutí v teorii a v praxi K. Müllerzk 16/0/07 2-
CEVRO:k153763Strategický a operační management bezpečnosti P. Štalmachzk 16/0/06 2-
CEVRO:k160166Vybrané bezpečnostní konflikty R. Havlovázk 16/0/07 2-
CEVRO:d137957Modern Party Politics in Europe M. Brunclíkzk 24/0/06 1-
CEVRO:d150588Asia in International Relations R. Havlovázk 24/0/06 2-
CEVRO:d90432Civil Society and the Public Sphere in the EU K. Müllerzk 24/0/06 2-
CEVRO:k1893Média, lobbing a politické PR K. Müllerzk 24/0/09 2-
CEVRO:d7890320th Century Ideas - Reflected in European Literature, Film and Visual Art M. Pajerovázk 24/0/06 2-
CEVRO:d140463An Introduction to Behavioural Sciences V. Zíkazk 25/0/06 1-
CEVRO:k101131Vybrané otázky hospodářské politiky P. Nečaszk 8/0/04 2-
CEVRO:d22013Comparative Constitutional Systems M. Brunclíkzk 24/0/06 1-
CEVRO:k11459777Anglický jazyk pro začátečníky J. Cieslarováz 24/0/04 --
CEVRO:k97745Politická geografie L. Mrklaszk 8/0/04 --
CEVRO:k101152Rodinné právo L. Trnkovázk 10/0/06 --
CEVRO:k22023Komunikační systémy P. Štalmachzk 8/0/04 --
CEVRO:k23001Anglický jazyk pro začátečníky II M. Stráneckýz 24/0/04 --
CEVRO:k23008Hybrid warfare M. Heranovázk 12/0/04 --
CEVRO:k23012Personalistika a personální řízení P. Hůrkazk 16/0/05 --
CEVRO:k23013Pracovněprávní vztahy II P. Hůrkazk 16/0/05 --
CEVRO:k23014Právo sociálního zabezpečení P. Hůrkazk 12/0/05 --
305 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:SZZk_DiplPObhajoba diplomové práce M. HýbnerováSZk 11 --
CEVRO:SZZk_MSSManagement sociálních služeb L. KozlováSZk 6 --
CEVRO:SZZk_SSEMKSociální služby v evropském a mezinárodním kontextu L. KozlováSZk 6 --
23 kreditů