Přihlášení přes údaje přihlášky

Přihlášení přes IS CEVRO

Je nutné znát UČO a heslo.