CEVRO Institut
CEVRO Institut

Management sociálních služeb

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 - PŘIHLÁŠKA ZDARMA

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2023

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Management sociálních služeb

prezenční

Management sociálních služeb

kombinované