Politologie a mezinárodní vztahy

Bakalářské studium

logo CEVRO Institut

Politologie a mezinárodní vztahy

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 - PŘIHLÁŠKA ZDARMA

CEVRO Institut Politologie a mezinárodní vztahy kombinované,   čeština