Informační systém CEVRO

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. MÜLLER, Karel, Luděk FRÁNĚ, Kamil FLEISSNER a Daniel KNÝ. Active Borders in Europa. Identität un kollektives Gedächtnis in grenzübergreifenden Räumen. 1. vyd. Dresden, München: Thelem, 2023, 249 s. ISBN 978-3-95908-309-6.
  2. MÜLLER, Karel, Luděk FRÁNĚ, Kamil FLEISSNER a Daniel KNÝ. Active Borders in Europe: Identity and Collective Memory in the Cross-Border Space. 1. vyd. Cham: Springer, 2023, 151 s. Contribution to Political Science. ISBN 978-3-031-23772-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-23773-7.
  3. ŠTENGLOVÁ, Ivana, Jan DĚDIČ, Jan LASÁK, Vlastimil PIHERA a Daniel LÁLA. Akciové společnosti. In Štenglová. Akciové společnosti. první. Praha: C. H. Beck, 2023, s. 1-11,19-42,43-58,351-354,366-3, 155 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-914-3.
  4. ČERMÁKOVÁ, Klára, Božena KADEŘÁBKOVÁ, Marian PIECHA, Eduard HROMADA a Renáta SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ. Impacts of Crisis on the Real Estate Market Depending on the Development of the Region. Buildings. Švýcarsko: MDPI, 2023, roč. 2023, č. 13, s. 1-15. ISSN 2075-5309. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/buildings13040896.
  5. ČINČALA, Tomáš, Petra VRTALOVÁ, Martin HRINKO a David PALIČKA. Issue of Ensuring Comprehensive Security in the Hotel Industry in the Czech Republic. Online. In Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. Aktuální problémy cestovního ruchu Topical Issues Of Tourism. Jihlava: Published by College of Polytechnics Jihlava, Jihlava (Czech Republic), 2023 Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava 1 st edition, 2023, s. 63-71. ISBN 978-80-88064-68-8.
  6. JEMELKA, Martin, Gabriela PELIKÁNOVÁ a Romana ROSOVÁ. Jan Prokeš: Ostrava na cestě k velkoměstu. 1. vyd. Ostrava: Spolek Fiducia, 2023, 411 s. Edice Spolek Fiducia. ISBN 978-80-907934-5-3.
  7. D'EVEREUX, Veronika. K některým aktuálním mezinárodněprávním otázkám spojeným s palestinskými ozbrojenými a teroristickými útoky. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2023, roč. 2023, č. 3, s. 157-328. ISSN 0323-0619. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23366478.2023.34.
  8. D'EVEREUX, Veronika. K některým mezinárodněprávním otázkám spojeným s arabsko izraelskými konflikty. Online. Praha: Wolters Kluwer, 2023, 177 s. Academic Papers. ISBN 978-80-7676-728-7.
  9. KUNŠTÁT, Daniel. Korelace názorů pamětnické veřejnosti na komunistický režim a jejich současného politicko-ideového ukotvení. Acta Politologica. 2023, roč. 15, č. 2, s. 1-31. ISSN 1804-1302. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/1803-8220/26_2022.
  10. PILÍK, Václav. Ochrana důvěrných informací při obchodním zastoupení. Obchodní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2023, roč. 32, č. 3, s. 2-12. ISSN 1210-8278.
  11. VRTALOVÁ, Petra, Martin HRINKO a Tomáš ČINČALA. Osoblažská Monorail Track, its Cultural and Safety Significance for Tourists in the Picture of History. Online. In Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. Topical Issues Of Tourism. Jihlava: Published by College of Polytechnics Jihlava, Jihlava (Czech Republic), 2023 Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava 1 st edition, 2023, s. 306-314. ISBN 978-80-88064-68-8.
  12. MYSLÍN, Josef, Martin HRINKO, Kamila Vendula MUZIKOVÁ a Petra RAJLOVÁ. Process Modeling for Crisis Management. TEM Journal. 2023, roč. 2023, č. 3, s. 1475-1481. ISSN 2217-8309. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18421/TEM123-27.
  13. HRINKO, Martin. Prvosledové hlídky policie. Security magazín. Praha: Security Media, s. r. o., 2023, XXVIII, č. 1, s. 50-54. ISSN 1210-8723.
  14. HRINKO, Martin, Tomáš ADAMČÍK, Martin PERGL a Jiřina CACHOVÁ. Prvosledové hlídky policie v systému ochrany měkkých cílů. Praha: Vydavatelství a nakladatelství JUDr. Aleš Čeněk, 2023, 202 s. Prvosledové hlídky policie v systému ochrany měkkých cílů. ISBN 978-80-7380-931-7.
  15. HRINKO, Martin, Petra VRTALOVÁ a David PALIČKA. Significance of the Hitler’s Highway with Regard to Traffic Safety, Historical and Cultural Heritage. Online. In Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. Topical Issues Of Tourism. 17. vyd. Jihlava: Published by College of Polytechnics Jihlava, Jihlava (Czech Republic), 2023 Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava 1 st edition, 2023, s. 125-135. ISBN 978-80-88064-68-8.
  16. KUNŠTÁT, Daniel. Svědectví o komunismu: Pět „mentalit“ pamětníků. Sociológia - Slovak Sociological Review. 2023, roč. 55, č. 3, s. 293-319. ISSN 0049-1225. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31577/sociologia.2023.55.3.11.
  17. VRTALOVÁ, Petra, Martin HRINKO, David PALIČKA a Jan BUBNÍK. Ventilation of the Ostrava - Karviná Coal Mine in Order tu Ensure the Operation and Extraction during mining in the Czech Republic. In Prof. DSc. Trofymchuk and Prof. Dr. hab Riva. Ventilation of the Ostrava - Karviná Coal Mine in Order tu Ensure the Operation and Extraction during mining in the Czech Republic. Albena: Mira Dineva SGEM Bulgaria, 2023, s. 495-508. ISBN 978-619-7603-38-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2023/1.1.
  18. PILÍK, Václav, Bohuslav PETR a Ondřej KLIČKA. Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2023, 300 s. Student. ISBN 978-80-7502-676-7.

  2022

  1. HAVEL, Bohumil, Jan LASÁK, Vlastimil PIHERA, Ivana ŠTENGLOVÁ, Tomáš GŘIVNA a Lukáš BOHUSLAV. Corporate governance na pomezí zákona a soft law. In Havel Bohumil. Corporate governance na pomezí zákona a soft law. první. Praha: Wolters Kluwer, 2022, s. 6-63, 163-204, 239-251, 110 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7676-557-3.
  2. DOBIÁŠ, Petr. Cybersecurity Insurance as the Method of Protection Against Cyber-Risks. In Tušer, Irena, Hošková-Mayerová, Šárka. Trends and Future Directions in Security and Emergency Management. Cham: Springer, 2022, s. 317-330. Lecture Notes in Networks and Systems. ISBN 978-3-030-88906-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-88907-4_19.
  3. HAVEL, Bohumil, Jan LASÁK, Vlastimil PIHERA a Ivana ŠTENGLOVÁ. Czech Corporate Governance in the Light of its History and the Influence of the G20/OECD Corporate Governance Principles. European Business Organization Law Review. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2022, roč. 2022, 9.05.2022, s. 1-34. ISSN 1741-6205. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s40804-022-00253-3.
  4. HROMADA, Eduard, Klára ČERMÁKOVÁ a Marian PIECHA. Determinants of House Prices and Housing Affordability Dynamics in the Czech Republic. European Journal of Interdisciplinary Studies. Rumunsko: Bucharest Academy of Economic Studies, 2022, roč. 2022, č. 2, s. 119-132. ISSN 2067-3795. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.24818/ejis.2022.24.
  5. D'EVEREUX, Veronika. Development and Current Perspectives of the Israeli Palestinian Conflict. Online. In Pavel Šturma. Development and Current Perspectives of the Israeli Palestinian Conflict. Praha: Czech Society of International Law, 2022, s. 62-72. Vol. 13. ISBN 978-80-87488-50-8.
  6. PALIČKA, David, Martin HRINKO, Petra VRTALOVÁ a Stanislav DRAGON. INCREASING WORK SAFETY BY MODERNIZATION OF THE STATIONARY LINE. Online. In Prof. DSc. Oleksandr Trofymchuk, UKRAINE Prof. Dr. hab. oec. Baiba Rivza, LATVIA. Proceedings of 22nd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2022. Bulharsko: STEF92 Technology, 2022, s. 1-10, 11 s. ISBN 978-619-7603-38-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2022/1.1/s04.055.
  7. DOBIÁŠ, Petr. Insurance of Cyber Risks in International Transport. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Institute of Law and Technology, Faculty of Law, Masaryk University, 2022, roč. 16, č. 1, s. 3-36. ISSN 1802-5943. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MUJLT2022-1-1.
  8. HRINKO, Martin. Jak vznikaly prvosledové hlídky policie. Bezpečnost a věda. 2022, roč. 1, č. 1, s. 64-65. ISSN 2787-9372.
  9. D'EVEREUX, Veronika. K některým mezinárodněprávním otázkám spojeným s agresí Ruské federace vůči Ukrajině. OBRANA A STRATEGIE-DEFENCE & STRATEGY. BRNO: UNIV DEFENCE, CENTER SECURITY & MILITARY STRATEGIC STUDIES, 2022, roč. 2022, č. 1, s. 113-130, 27 s. ISSN 1214-6463. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3849/1802-7199.22.2022.01.113-130.
  10. ŠTENGLOVÁ, Ivana. Korporační omezení převoditelnosti společenskou smlouvou a stanovami a následky jeho porušení. In Havel Bohumil; Nevolná Zuzana. Převody obchodních podílů a akcií. první. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, s. 103-114. ISBN 978-80-7676-396-8.
  11. SLAMA, Otomar a Martin HRINKO. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V RÁMCI TESTOVÁNÍ NA COVID-19 V CESTOVNÍM RUCHU. Online. In Ing. Ivica Linderová, PhD. Aktuální problémy cestovního ruchu Topical Issues Of Tourism. Jihlava: Ing. Ivica Linderová, PhD., 2022, s. 136-144. ISBN 978-80-88064-57-2.
  12. DOBIÁŠ, Petr. Mezinárodní aspekty dědického práva. In Šešina, Martin, Muzikář, Ladislav, Dobiáš, Petr. Dědické právo, Kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního. Praha: Leges, 2022, s. 837-938. Praktik. ISBN 978-80-7502-601-9.
  13. JEMELKA, Martin. Náboženský život. In Ondřej Ševeček - Vítězslav Sommer. Dějiny Zlína 2. 1. vyd. Zlín: Statutární město Zlín, 2022, s. 412-422. Dějiny Zlína 2. ISBN 978-80-87766-27-9.
  14. FLEISSNER, Kamil, Karel MÜLLER, Daniel KNÝ a Luděk FRÁNĚ. Ne/kritická reflexe minulosti a přeshraniční spolupráce v trojmezních Euroregionech Nisa a Šumava. Na cestě od nostalgického hledání kořenů k dialogickému vzpomínání? Historická sociologie. Praha, 2022, roč. 14, č. 1, s. 61-89. ISSN 1804-0616. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363525.2022.5.
  15. JEMELKA, Martin. Obec a její správa ve válečných letech. In Ondřej Ševeček - Vítězslav Sommer. Dějiny Zlína 2. 1. vyd. Zlín: Statutární město Zlín, 2022, s. 26-31, 7 s. Dějiny Zlína 2. ISBN 978-80-87766-27-9.
  16. HRINKO, Martin. Policejní kynologie. Security magazín. Praha: Security Media, s. r. o., 2022, XXVII, č. 6, s. 50-54. ISSN 1210-8723.
  17. PILÍK, Václav. Posuzování důvěryhodnosti třetí osoby při zprostředkování. Obchodněprávní revue. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2022, roč. 14, č. 3, s. 163-170. ISSN 1803-6554.
  18. HRINKO, Martin, Petra VRTALOVÁ a David PALIČKA. POTÁPĚČSKÁ TECHNIKA V POLICEJNÍ PRAXI. In UNIZA. POTÁPĚČSKÁ TECHNIKA V POLICEJNÍ PRAXI. Žilina: UNIZA FBI Žilina, 2022, s. 173-183. ISBN 978-80-554-1871-1.
  19. ŠTENGLOVÁ, Ivana a Bohumil HAVEL. Prozařování OECD principů corporate governance do národních kodexů dobré správy. In Štenglová; Havel. Prozařování OECD principů corporate governance do národních kodexů dobré správy obchodních korporací. první. Praha: Wolters Kluwer, 2022, s. 103-113, 12 s. ISBN 978-80-7676-326-5.
  20. VETEŠNÍK, Pavel. Role obecní policie v době pandemie COVID-19. In Lukáš Habich, Jiří Víšek. Otázky vnitřní bezpečnosti v době postcovidové. první. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2022, s. 287-286, 10 s. ISBN 978-80-7251-549-3.
  21. HRINKO, Martin a Dalibor SMAŽINKA. Safety in Cities and Transport through Sound Monitoring. Communications. 2022, roč. 2022, č. 3, s. 72-81. ISSN 1335-4205. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.26552/com.C.2022.4.F72-F81.
  22. PILÍK, Václav. Self-employed Status of the Commercial Agent in European View. Online. In Grmelová, Nicole. Law in Business of Selected Member States of the European Union. Proceedings of the 14th International Scientific Conference. Praha: TROAS, s.r.o., 2022, s. 74-85. ISBN 978-80-88055-14-3.
  23. VETEŠNÍK, Pavel. Soudní kontrola veřejné správy zajišťovaná prvorepublikovým Volebním soudem. In Vilém Knoll. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2020-2021. první. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2022, s. 167-188. ISBN 978-80-7380-899-0.
  24. HRINKO, Martin. Systém LRAD - moderní systém ve službách policie. Spektrum. Ostrava: SPBI a FBI VŠB-TUO, 2022, roč. 2022, č. 1, s. 6-8. ISSN 1804-1639.
  25. KUNŠTÁT, Daniel. Šokem ke kapitalismu. Dějiny a současnost. 2022, roč. 44, č. 2, s. 45-45. ISSN 0418-5129.
  26. SLÁMA, Otomar a Martin HRINKO. Testování kamerových systémů na velkoplošných akcích. MSM: SV_2010 - Specifický výzkum VŠB-TUO, 2022.
  27. KADEŘÁBKOVÁ, Božena a Ondřej BEDNÁŘ. THE COVID-19 PANDEMIC ECONOMIC COSTS IN TERMS OF LABOUR FORCE LOSS. International Journal of Economic Sciences. Praha, 2022, XI, č. 2, s. 1-12. ISSN 1804-9796. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.52950/ES.2022.11.2.001.
  28. HRINKO, Martin a Petra VRTALOVÁ. The Role of Crime Prevention Assistant for Security in Excluded Urban Areas in the Czech Republic. In Ing. Eva Ardielli, Ph.D. Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland. Ostrava: VSB - Technical Univerzity of Ostrava, 2022, s. 118-127. ISBN 978-80-248-4633-0.
  29. DOBIÁŠ, Petr. Změna okolností uzavření mezinárodní smlouvy ve Vídeňské úmluvě o smluvním právu. In Pilík, Václav, Kašný, Jiří, Nový, Dalibor, Sedláček, Miroslav, Dobiáš, Petr a kol. Změna okolností ve smluvním právu. Praha: Wolters Kluwer, 2022, s. 171-175. Monografie. ISBN 978-80-7676-179-7.
  30. DOBIÁŠ, Petr. Změna okolností uzavření pojistné smlouvy. In Pilík, Václav, Kašný, Jiří, Nový, Dalibor, Sedláček, Miroslav, Dobiáš, Petr a kol. Změna okolností ve smluvním právu. Praha: Wolters Kluwer, 2022, s. 87-91. Monografie. ISBN 978-80-7676-179-7.
  31. DOBIÁŠ, Petr. Změna okolností uzavření smlouvy pohledem mezinárodního práva soukromého a obchodního. In Pilík, Václav, Kašný, Jiří, Nový, Dalibor, Sedláček, Miroslav, Dobiáš, Petr a kol. Změna okolností ve smluvním právu. Praha: Wolters Kluwer, 2022, s. 145-150. Monografie. ISBN 978-80-7676-179-7.
  32. ŠTENGLOVÁ, Ivana. Změny obsahu závazků. In Kotásek, J.; Špačková, M. Pocta prof. Josefu Bejčkovi k 70. narozeninám. první. Brno: Masarykova universita, 2022, s. 603-612. ISBN 978-80-280-0093-6.
  33. ŠTENGLOVÁ, Ivanka a Petr ŠUK. Zvláštní druhy akcií jako nástroj účasti akcionářů na řízení společnosti. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2022, roč. 2022, 7-8, s. 46-52, 52 s. ISSN 1210-6348.

  2021

  1. HRINKO, Martin. Aktivní střelec a prvosledové hlídky policie. EPRAVO.CZ. Dušní 907/10, Staré Město, 110 00 Praha: epravo.cz, a.s., 2021, roč. 2021, elektronická forma, s. 1-3. ISSN 1213-189X.
  2. ŠTENGLOVÁ, Ivana. Kapitola 7. Variace charakteru smluvního režimu výkonu funkce – jaký prostor existuje pro modifikaci mluvního vztahu mezi členem orgánu a společností. In Žitňanská, L.; Havel, B.; Csach,K. Smluvní režim výkonu funkce. první. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 89-98. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-654-0.

  2020

  1. MÜLLER, Karel a Luděk FRÁNĚ. Euroregiony a jejich přínos k podpoře aktivní hranice a evropské sounáležitosti. Geografické rozhledy. 2020, roč. 30, č. 1, s. 34-37, 10 s. ISSN 1210-3004.

  2017

  1. PILÍK, Václav. Tacitní relokace jako prvek nájemního práva pohledem českého občanského zákoníku a Návrhu společného referenčního rámce. Právní rozhledy. 2017, roč. 55, 13-14, s. 470-473. ISSN 1210-6410.

  2012

  1. HRINKO, Martin a Radomír ŠČUREK. Další vzdělávání lektorů v oblasti bezpečnostních postupů na letišti v MSK – AERO SECURE. Ing. Radomíra Vajsová, 2012.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 7. 2024 05:12