Vámi zvolený výběr obsahuje 35 výsledků. Upravit výběr.
Filtrování publikací

  2024

  1. ŠTALMACH, Pavel, František MIČÁNEK a Jiří CIESLAR. Budování státu: inovace, nebo stagnace? 2024.
  2. KAVAN, Štěpán, Dalibor SMAŽINKA a Martin HRINKO. Evaluation of the current technologies used for the physical security and safety of selected railway tunnel portals as a case study in the Czech Republic. Journal of Transportation Security. Německo: Springer, roč. 2024, č. 6, s. 72-81, 28 s. ISSN 1335-4205. doi:10.1007/s12198-024-00275-7. 2024.

  2023

  1. ČINČALA, Tomáš, Petra VRTALOVÁ, Martin HRINKO a David PALIČKA. Issue of Ensuring Comprehensive Security in the Hotel Industry in the Czech Republic. In Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. Aktuální problémy cestovního ruchu Topical Issues Of Tourism. Jihlava: Published by College of Polytechnics Jihlava, Jihlava (Czech Republic), 2023 Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava 1 st edition. s. 63-71. ISBN 978-80-88064-68-8. 2023.
  2. VRTALOVÁ, Petra, Martin HRINKO a Tomáš ČINČALA. Osoblažská Monorail Track, its Cultural and Safety Significance for Tourists in the Picture of History. In Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. Topical Issues Of Tourism. Jihlava: Published by College of Polytechnics Jihlava, Jihlava (Czech Republic), 2023 Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava 1 st edition. s. 306-314. ISBN 978-80-88064-68-8. 2023.
  3. MYSLÍN, Josef, Martin HRINKO, Kamila Vendula MUZIKOVÁ a Petra RAJLOVÁ. Process Modeling for Crisis Management. TEM Journal. roč. 2023, č. 3, s. 1475-1481. ISSN 2217-8309. doi:10.18421/TEM123-27. 2023.
  4. HRINKO, Martin. Prvosledové hlídky policie. Security magazín. Praha: Security Media, s. r. o., XXVIII, č. 1, s. 50-54. ISSN 1210-8723. 2023.
  5. HRINKO, Martin, Tomáš ADAMČÍK, Martin PERGL a Jiřina CACHOVÁ. Prvosledové hlídky policie v systému ochrany měkkých cílů. Praha: Vydavatelství a nakladatelství JUDr. Aleš Čeněk. 202 s. Prvosledové hlídky policie v systému ochrany měkkých cílů. ISBN 978-80-7380-931-7. 2023.
  6. WEISSOVÁ, Kateřina a Daniel KOŠTOVAL. Připravenost armády – Role mobilizace při zvládání hrozeb. 2023.
  7. HRINKO, Martin, Petra VRTALOVÁ a David PALIČKA. Significance of the Hitler’s Highway with Regard to Traffic Safety, Historical and Cultural Heritage. In Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. Topical Issues Of Tourism. 17. vyd. Jihlava: Published by College of Polytechnics Jihlava, Jihlava (Czech Republic), 2023 Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava 1 st edition. s. 125-135. ISBN 978-80-88064-68-8. 2023.
  8. VRTALOVÁ, Petra, Martin HRINKO, David PALIČKA a Jan BUBNÍK. Ventilation of the Ostrava - Karviná Coal Mine in Order tu Ensure the Operation and Extraction during mining in the Czech Republic. In Prof. DSc. Trofymchuk and Prof. Dr. hab Riva. Ventilation of the Ostrava - Karviná Coal Mine in Order tu Ensure the Operation and Extraction during mining in the Czech Republic. Albena: Mira Dineva SGEM Bulgaria. s. 495-508. ISBN 978-619-7603-38-5. doi:10.5593/sgem2023/1.1. 2023.

  2022

  1. KAVÁLEK, Tomáš. EU-Turkey Relations in the Context of Russian Aggression. 2022.
  2. PALIČKA, David, Martin HRINKO, Petra VRTALOVÁ a Stanislav DRAGON. INCREASING WORK SAFETY BY MODERNIZATION OF THE STATIONARY LINE. In Prof. DSc. Oleksandr Trofymchuk, UKRAINE Prof. Dr. hab. oec. Baiba Rivza, LATVIA. Proceedings of 22nd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2022. Bulharsko: STEF92 Technology. s. 1-10, 11 s. ISBN 978-619-7603-38-5. doi:10.5593/sgem2022/1.1/s04.055. 2022.
  3. HRINKO, Martin. Jak vznikaly prvosledové hlídky policie. Bezpečnost a věda. roč. 1, č. 1, s. 64-65. ISSN 2787-9372. 2022.
  4. SLAMA, Otomar a Martin HRINKO. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V RÁMCI TESTOVÁNÍ NA COVID-19 V CESTOVNÍM RUCHU. In Ing. Ivica Linderová, PhD. Aktuální problémy cestovního ruchu Topical Issues Of Tourism. Jihlava: Ing. Ivica Linderová, PhD. s. 136-144. ISBN 978-80-88064-57-2. 2022.
  5. HRINKO, Martin. Policejní kynologie. Security magazín. Praha: Security Media, s. r. o., XXVII, č. 6, s. 50-54. ISSN 1210-8723. 2022.
  6. HRINKO, Martin, Petra VRTALOVÁ a David PALIČKA. POTÁPĚČSKÁ TECHNIKA V POLICEJNÍ PRAXI. In UNIZA. POTÁPĚČSKÁ TECHNIKA V POLICEJNÍ PRAXI. Žilina: UNIZA FBI Žilina. s. 173-183. ISBN 978-80-554-1871-1. 2022.
  7. HRINKO, Martin a Dalibor SMAŽINKA. Safety in Cities and Transport through Sound Monitoring. Communications. roč. 2022, č. 3, s. 72-81. ISSN 1335-4205. doi:10.26552/com.C.2022.4.F72-F81. 2022.
  8. HRINKO, Martin. Systém LRAD - moderní systém ve službách policie. Spektrum. Ostrava: SPBI a FBI VŠB-TUO, roč. 2022, č. 1, s. 6-8. ISSN 1804-1639. 2022.
  9. SLÁMA, Otomar a Martin HRINKO. Testování kamerových systémů na velkoplošných akcích. MSM: SV_2010 - Specifický výzkum VŠB-TUO, 2022.
  10. HRINKO, Martin a Petra VRTALOVÁ. The Role of Crime Prevention Assistant for Security in Excluded Urban Areas in the Czech Republic. In Ing. Eva Ardielli, Ph.D. Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland. Ostrava: VSB - Technical Univerzity of Ostrava. s. 118-127. ISBN 978-80-248-4633-0. 2022.
  11. KARAFFA, Vladimír, Martin HRINKO, Jaromír ZŮNA, Kamila Vendula MUZIKOVÁ, Libor FRANK a Pavel VETEŠNÍK. Vybrané kapitoly o bezpečnosti. Praha: VŠ CEVRO Institut, Praha. 622 s. Vybrané kapitoly o bezpečnosti, 1. vydání. ISBN 978-80-87125-35-9. 2022.
  12. HERANOVÁ, Martina. Wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Czech jako kluczowy priorytet do 2050 roku. In Nadace Institut východních studií. Stosunki polsko-czeskie: wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kluczowym priorytetem do 2050 roku. Varšava: Nadace Institut východních studií. s. 16-20, 66 s. ISBN 978-83-60172-48-3. 2022.

  2021

  1. HRINKO, Martin. Aktivní střelec a prvosledové hlídky policie. EPRAVO.CZ. Dušní 907/10, Staré Město, 110 00 Praha: epravo.cz, a.s., roč. 2021, elektronická forma, s. 1-3. ISSN 1213-189X. 2021.
  2. HRINKO, Martin. Bezpečnostní hrozby a veřejný pořádek. powerprint s.r.o, Brandejsovo nám. 1219: VŠ CEVRO Institut Praha. 265 s. Učebnice, 1. vydání. ISBN 978-80-87125-34-2. 2021.
  3. HRINKO, Martin a Martin ROUBÍČEK. Comparison of soft targets protection in Israel and in Czech Republic. In Komazec Nenad, PhD, Belgrade, Serbia Babić Branko, PhD, Novi Sad, Serbia. 7th International Scientific Professional Conference, Security and Crisis Management – Theory and Practice. Bělehrad: Regional Association for Security and Crisis Management-RASEC S4 GLOSEC Global Security. s. 78-82. ISBN 978-86-80692-08-1. 2021.
  4. HRINKO, Martin a Petra GYBASOVÁ. High risk to life and healt of drivers in the power line protection zones. In Komazec Nenad, PhD, Belgrade, Serbia Babić Branko, PhD, Novi Sad, Serbia. 7th International Scientific Professional Conference, Security and Crisis Management – Theory and Practice. První. Bělehrad: Regional Association for Security and Crisis Management-RASEC S4 GLOSEC Global Security. s. 307-314. ISBN 978-86-80692-08-1. 2021.
  5. VRTALOVÁ, Petra, Martin HRINKO a David PALIČKA. Illegal Addictive Substances among Prison Inmates in the Czech Republic. In IntechOpen. IntechOpen. Ireland: IntechOpen. s. 1-14, 15 s. IntechOpen first online. ISBN 978-1-83880-982-9. doi:10.5772/intechopen.97160. 2021.
  6. HAVLOVÁ, Radka a Petr PAVLÍK. In search of the ‘second-best solution’ to the Palestinian-Israeli conflict. Israel Affairs. USA: Taylor and Francis Group, roč. 27, č. 2, s. 327-339. ISSN 1353-7121. doi:10.1080/13537121.2021.1891504. 2021.
  7. HRINKO, Martin a Kamila MUZIKOVÁ VÁVROVÁ. Nemocnice jsou měkkým cílem, i když útoky v nich jsou vzácné. Bezpečnost s profesionály. roč. 2021, č. 33, s. 11-13. ISSN 2336-4793. 2021.
  8. HRINKO, Martin. Prvosledové hlídky policie. Spektrum. Ostrava: SPBI a FBI VŠB-TUO, roč. 21, č. 1, s. 14-16. ISSN 1804-1639. 2021.
  9. MACHYTKA, Daniel a Jan ÖSTERREICHER. Rostoucí význam hlubokomořské těžby se zvláštním přihlédnutím k budou úloze národních námořních sil. Security magazín. Praha: Security Media, s. r. o., roč. 27, 4/2021, s. "48-58", 10 s. ISSN 1210-8723. 2021.
  10. HRINKO, Martin. Systém reakce policie na situace s ozbrojeným střelcem. In doc. Michail Šenovský. Systém reakce policie na situace s ozbrojeným střelcem. Ostrava: SPBI VŠB-TU Ostrava. s. 21-22. ISBN 978-80-7385-247-4. 2021.

  2020

  1. MACHYTKA, Daniel. Budoucnost energetiky Velké Británie a Severního Irska v souvislostech vystoupení země z EU. Energetika. Praha: Asociace energetických manažerů, roč. 70, č. 3, s. 178-183. ISSN 0375-8842. 2020.
  2. MACHYTKA, Daniel. Principy využívané v mezinárodních surovinových a energetických vztazích. Energetika. Praha: Asociace energetických manažerů, roč. 70, č. 5, s. 296-306. ISSN 0375-8842. 2020.
  3. HRINKO, Martin. TOXICITY OF PLASTICS IN A FIRE AND ITS DANGEROUS PROPERTIES. KRÍZOVÝ MANAŽMENT, 2020, 1336-0019. roč. 2020, č. 2, s. 5-13. ISSN 1336-0019. doi:10.26552/krm.C.2020.2.5-13. 2020.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 4. 2024 04:29