Počet výsledků: 388

Výsledky se týkají 5 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
CEVRO Institut
Obor/plán
CEVRO - Veřejná správa: Veřejná správa CEVRO - Veřejná správa: Veřejná správa - Bezpečnostní studia
zahrnout jen obhájené práce

Adam, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2017

Studijní program: Veřejná správa
Diplomová práce: Soutěžní dialog v zadávacím řízení veřejných zakázek

Adžič, Josefína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2023

Studijní program: Veřejná správa
Studijní plán: Veřejná správa
Diplomová práce: Elektronizace procesu evidence pracovní neschopnosti v kontextu eGovernmentu

Aleš, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2013

Studijní program: Veřejná správa
Diplomová práce: Rozvoj dopravní soustavy v Jihočeském kraji z hlediska veřejné správy

Alföldyová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2015

Studijní program: Veřejná správa
Diplomová práce: Formování nové podoby veřejné správy v letech 1990 - 1995

Antolová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2011

Studijní program: Veřejná správa
Diplomová práce: Spoluvlastnictví.

Arnican, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2024

Studijní program: Veřejná správa
Studijní plán: Veřejná správa - Bezpečnostní studia
Diplomová práce: Extrémní pravice ve východním Bavorsku

Augustinová, Štěpánka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2014

Studijní program: Veřejná správa
Diplomová práce: Reorganizace v insolvenčním řízení

Babková, Irena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2017

Studijní program: Veřejná správa
Diplomová práce: Používání náboženských symbolů v kontextu evropské ochrany lidských práv

Bajnok, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2012

Studijní program: Veřejná správa
Diplomová práce: Mezinárodní boj proti terorismu

Baloun, Michael

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2011

Studijní program: Veřejná správa
Diplomová práce: Vymáhání pohledávky z nájmu bytu

Bartuška, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2022

Studijní program: Veřejná správa
Studijní plán: Veřejná správa - Bezpečnostní studia
Diplomová práce: Ruský organizovaný zločin za Borise Jelcina a jeho proměna za vlády Vladimira Putina

Barvínková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2020

Studijní program: Veřejná správa
Diplomová práce: Problémy realizace EET z hlediska výkonu veřejné správy

Batíková, Renata

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2012

Studijní program: Veřejná správa
Diplomová práce: Marshallův plán a počátky studené války

Baudyšová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2016

Studijní program: Veřejná správa
Diplomová práce: Živnostenské oprávnění

Bednář, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2023

Studijní program: Veřejná správa
Studijní plán: Veřejná správa - Bezpečnostní studia
Diplomová práce: Role Tuaregů v rozšíření terorismu v Mali

Benáčanová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2011

Studijní program: Veřejná správa
Diplomová práce: Regionální politika EU v aplikační praxi

Bešťáková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2015

Studijní program: Veřejná správa
Diplomová práce: Postavení exekutora v českém právním řádu

Bezděková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2018

Studijní program: Veřejná správa
Diplomová práce: Vnější kontrola veřejné správy

Biskup, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2014

Studijní program: Veřejná správa
Diplomová práce: Vývoj a současnost školské správy

Boháček, Miroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2020

Studijní program: Veřejná správa
Diplomová práce: Územní aspekt (charakteristika) místní samosprávy