Počet výsledků: 13

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
CEVRO Institut
Obor/plán
CEVRO - Management sociálních služeb v evropském kontextu: Management sociálních služeb v evropském kontextu
zahrnout jen obhájené práce

Bolcárová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2024

Studijní program: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Studijní plán: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Diplomová práce: Dětský domov pohledem vysokoškolského studenta

Eršilová, Zuzana

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2023

Studijní program: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Studijní plán: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Diplomová práce: Analýza potřeb sociálních služeb na Hořicku

Faltýnová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2023

Studijní program: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Studijní plán: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Diplomová práce: Personalistika a řízení lidských zdrojů v pobytových sociálních službách

Gabriel Lojdová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2023

Studijní program: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Studijní plán: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Diplomová práce: Implementace paliativní péče do pobytové sociální služby z pohledu manažera

Hiermanová, Alexandra

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2023

Studijní program: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Studijní plán: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Diplomová práce: Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do vzdělávacího systému České republiky

Jakl, Petr

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2023

Studijní program: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Studijní plán: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Diplomová práce: Dostupnost pobytových sociálních služeb pro klienty s mentálním postižením v okrese Jičín

Janás Macháčková, Hana

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2022

Studijní program: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Studijní plán: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Diplomová práce: Pracovní spokojenost pracovníků v sociálních službách v domovech pro osoby ze zdravotním postižením

Pitourová Smutná, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2023

Studijní program: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Studijní plán: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Diplomová práce: Svoboda pohybu a bezpečnost v péči o klienty s demencí v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem: výzvy a řešení

Remtová, Markéta Zlata

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2024

Studijní program: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Studijní plán: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Diplomová práce: Role metodika prevence na základní škole v kontextu drogové problematiky

Roubalová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2023

Studijní program: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Studijní plán: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Diplomová práce: Dlouhodobá zdravotně sociální péče v domácím prostředí jako veřejný zájem a pilíř péče o seniory v České republice

Strouhal, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2022

Studijní program: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Studijní plán: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Diplomová práce: Hodnota dobrovolnické práce ve vybraných azylových domech v pražském

Vomáčková, Ivana

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2022

Studijní program: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Studijní plán: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Diplomová práce: Kompetence sociálního pracovníka v sociálních službách vedoucí

Vyhnálek, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, CEVRO Institut, 2022

Studijní program: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Studijní plán: Management sociálních služeb v evropském kontextu
Diplomová práce: Kvalita péče v pobytové službě – DOZP Horní Bříza