d113125 Data in Public Administration

CEVRO University
fall 2017
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Stanislav Drápal (lecturer)
PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Department of Political Science and International Relations – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Předmět seznamuje se zdroji dat potřebnými pro výkon veřejné správy, s jejich metodickými vlastnostmi a vhodnými způsoby využití pro různé účely v rámci veřejné správy.
Syllabus (in Czech)
 • - hlavní zdroje dat pro potřeby veřejné správy
  - legislativa související s tvorbou a používáním zejména statistických dat a ochranou osobních dat
  - metodika tvorby statistických dat a systém meta dat
  - nástroje a metody přípravy a realizace staistických zjišťování
  - práce s administrativními zdroji dat
  - hlavní makroekonomická data
  - hlavní mikroekonomická data
  - hlavní data ze sociální oblasti
  - hlavní data z oblasti demografie a populačních censů
  - hlavní data z oblasti životního prostředí
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2014, winter 2015, fall 2016, summer 2020.
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/autumn2017/d113125