d113140 Obligations

CEVRO University
fall 2017
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Hana Boulová (lecturer)
JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. (lecturer)
doc. JUDr. Ivana Štenglová (lecturer)
JUDr. Lucie Trnková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Department of Private Law – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Předmět seznamuje s obecnou úpravou relativních majetkových práv a nejvýznamnějšími smluvními typy.
Syllabus (in Czech)
 • Závazkové vztahy
  1. Smlouva, uzavírání smlouvy , zvláštní způsoby uzavírání smlouvy.
  2. Obsah a forma a účinky smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí.
  3. Společné dluhy a pohledávky, změny závazků.
  4. Zajištění a utvrzení dluhů.
  5. Závazky z porušení smlouvy.
  6. Darování, koupě a směna.
  7. Přenechání věci k užití jinému.
  8. Závazky ze smluv příkazního typu.
  9. Dílo.
  10. Závazky z přepravních smluv.
  11.Závazky z bankovních smluv.
  12.Závazky ze zaopatřovacích a odvážných smluv.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2014, winter 2015, fall 2016, fall 2018, fall 2019, spring 2020, summer 2020.
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/autumn2017/d113140