d113148 European Law

CEVRO University
fall 2019
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Jan Pavlok, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
Department of Public Law and Public Administration – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Cílem jednosemestrálního kursu je uvést studenty do komplexní problematiky práva Evropské unie. Po stručném úvodu do základů a vývoje evropské integrace studenti se budou zabývat vymezením pojmu evropského práva vůči právu mezinárodnímu a vůči právu vnitrostátnímu. Přitom budou představeny stěžejní principy práva Evropské unie, a to jak z pohledu Soudního dvora EU, tak i z perspektivy vnitrostátních soudů členských států. Důraz bude kladen na relevantní judikaturu Ústavního soudu ČR. Studenti se dále seznámí s institucionální architekturou EU a s koncepcí pramenů evropského práva. Na praktických příkladech bude dokumentován složitý proces tvorby práva EU a realizace těchto norem.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do systematiky evropských regionálních organizací
  2. Milníky evropské integrace
  3. Suverenita státu a přenos výsostných práv na mezinárodní organizace
  4. Členství v EU
  5. Vztah práva EU k právu mezinárodnímu a právu vnitrostátnímu
  6. Složení a funkce hlavních orgánů EU
  8. Poradní a další instituce EU
  9. Agentury EU
  10. Systém pramenů práva EU
  11. Legislativa EU
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2015, fall 2016, fall 2017, fall 2018, spring 2020, summer 2020, fall 2020, fall 2021, fall 2022, fall 2023.
 • Enrolment Statistics (fall 2019, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/autumn2019/d113148