k84873 International Relations

CEVRO University
fall 2023
Extent and Intensity
24/0/0. 9 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
Department of Political Science and International Relations – Departments – President – CEVRO University
Timetable of Seminar Groups
k84873/krumlov: Sat 11. 11. 9:30–13:50 Učebna č.1, 15:30–19:50 Učebna č.1, Sat 9. 12. 9:30–13:50 Učebna č.1, 15:30–19:50 Učebna č.1, P. Pšeja
k84873/praha: Fri 29. 9. 15:30–19:50 Učebna 103, Fri 10. 11. 15:30–19:50 Učebna 103, Fri 1. 12. 9:30–13:50 Učebna 106, Fri 8. 12. 15:30–19:50 Učebna 103, P. Pšeja
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( B )
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Předmět studentům nabízí podrobný přehled základních prvků fungování současného mezinárodního systému a přístupů k jeho teoretické interpretaci. Studenti se naučí, jak chápat a používat koncepty jako moc, bezpečnost, konflikt, mezinárodní systém a řada dalších, dozvědí se logice chování hlavních aktérů mezinárodního systému a o jeho hlavních problémech, a naučí se také základním vlastnostem hlavních teorií mezinárodních vztahů. Cvičení slouží k praktickému procvičování probírané látky a její aplikaci na reálný svět. Předmět studentům nabízí podrobný přehled základních prvků fungování současného mezinárodního systému a přístupů k jeho teoretické interpretaci. Studenti se naučí, jak chápat a používat koncepty jako moc, bezpečnost, konflikt, mezinárodní systém a řada dalších, dozvědí se logice chování hlavních aktérů mezinárodního systému a o jeho hlavních problémech, a naučí se také základním vlastnostem hlavních teorií mezinárodních vztahů. Cvičení slouží k praktickému procvičování probírané látky a její aplikaci na reálný svět.
Syllabus (in Czech)
 • POZNÁMKA PRO STUDENTY KOMBINOVANÉ FORMY: Na společných setkáních probereme přednášková témata dle sylabu pro vaši formu studia, viz níže. Drobné modifikace témat jsou možné v závislosti na zájmu studentů. Je nutno pečlivě načíst zadanou studijní literaturu. OSNOVA PRO DENNÍ STUDIUM: I. a) Povaha, předmět a metody disciplíny mezinárodní vztahy b) Mezinárodní systémy a režimy II. Cvičení: Seznámení se cvičením III. a) Moc a bezpečnost v mezinárodním prostředí b) Aktéři – (národní) stát kontra nestátní aktéři (IGO, NGO atd.) IV. Cvičení: Konflikt Východ–Západ V. a) Konflikty a jejich řešení b) Zahraniční politika a proces rozhodování VI. Cvičení: Mezinárodní instituce VII. a) Globalizace a současné výzvy mezinárodní politiky - lidská práva, migrace atd. b) Ekonomické a sociální aspekty mezinárodního systému VIII. Cvičení: Demokracie a lidská práva IX. a) Realismus a jeho předchůdci, neorealismus b) Liberalismus, marxismus a jejich varianty X. Cvičení: Válka v Iráku a Afghánistánu optikou teorií MV XI. a) Sociální konstruktivismus a další moderní teorie b) ČR v mezinárodních vztazích XII. Cvičení: Vybrané problémy zahraniční politiky ČR
Literature
  required literature
 • BAYLIS, John, Steve SMITH, Patricia OWENS. The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations. Oxford: Oxford University Press, 2013. ISBN 0199656177
 • DRULÁK, Petr. Teorie mezinárodních vztahů. Elektronická kniha. Praha: Portál, Karolinum, 2012.
 • PŠEJA, Pavel, Oldřich KRPEC, Zdeněk KŘÍŽ, Petr SUCHÝ. Moc a zájmy v mezinárodním systému. Procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích. Brno: CDK, Muni Press. 2015. ISBN 978-80-7325-409-4
  recommended literature
 • SMOLÍK, Josef. Úvod do studia mezinárodních vztahů. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5131-3 POSPÍŠIL, Ivo a Zdeněk KŘÍŽ a kol. Ozbrojené konflikty po konci studené války. Brno: Muni Press, 2012. ISBN 978-80-210-6047-0
Assessment methods (in Czech)
viz sylabus níže
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2011, winter 2012, winter 2013, summer 2014, summer 2015, summer 2016, spring 2017, spring 2018, fall 2018, fall 2019, fall 2020, fall 2021, fall 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/fall2023/k84873