d114610 Pop economics

CEVRO University
spring 2017
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Lukáš Kovanda (lecturer)
Guaranteed by
Department of Economics – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives
The main aim of this course is to uncover connections between the economic theory as it is taught at the universities and a popular economics, or pop-economics. In one of its forms, pop-economics is to be found in those media or blogs which are focusing on the economic news; in its second form, it has been increasingly appearing also in some professional working papers.
Syllabus (in Czech)
 • 1) Finanční a ekonomická krize 2007-2009 I.: Jak vznikla, může za ni trh, či stát? + Ekonomické aktuality a diskuse
  2) Finanční a ekonomická krize 2007-2009 II.: Jak ji vlády řeší + Ekonomické aktuality a diskuse
  3) Finanční a ekonomická krize 2007-2009 III.: Ponaučení z krizového vývoje + Ekonomické aktuality a diskuse
  4) Evropská dluhová krize 2009-2012 I.: Jak vznikla, může za ni trh, či stát? + Ekonomické aktuality a diskuse
  5) Evropská dluhová krize 2009-2012 II.: Jak ji vlády řeší + Ekonomické aktuality a diskuse
  6) Gary Becker, ekonomie a drogy: Legalizovat, nebo ne? + Ekonomické aktuality a diskuse
  7) Dan Hamermesh, ekonomie a krása: Proč mají krásní lidé vyšší příjmy + Ekonomické aktuality a diskuse
  8) Peter Leeson, ekonomie a piráti: Proč byli piráti racionální maximalizátoři + Ekonomické aktuality a diskuse
  9) Bruno Frey, ekonomie a štěstí: Mají ekonomové měřit lidské štěstí? + Ekonomické aktuality a diskuse
  10) Jeffrey Sachs, (Bono Vox), ekonomie a světová chudoba: Ještě více peněz třetímu světu? + Ekonomické aktuality a diskuse
  11) William Butos, ekonomie a globální oteplování: Je Václav Klaus skutečně osamělým bojovníkem? + Ekonomické aktuality a diskuse
  12) Sociologie ekonomie: Kdo koho může (a kdo koho nemusí) v ekonomické obci + Ekonomické aktuality a diskuse
  13) Média, blogy, ekonomie: Kde si kvalitně počíst a co od toho čekat + Ekonomické aktuality a diskuse
  14) Bonusová hodina: Ekonomie, kde už ji opravdu nečekáte + Ekonomické aktuality a diskuse
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms summer 2015, fall 2017, fall 2018, summer 2020.
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/spring2017/d114610