d80620 International Organizations

CEVRO University
summer 2008
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Veronika Tománková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Department of Political Science and International Relations – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými mezinárodními vládními i nevládními organizacemi a institucemi. Důraz bude kladen nejen na obsah jejich činnosti, cíle a úkoly, ale i na jejich organizační strukturu a postavení v rámci regionálních a globálních mezinárodních vztahů.
Syllabus (in Czech)
 • - úvod do studia mezinárodních organizací. Teorie mezinárodních organizací (definice, klasifikace, role, funkce a typologie)
  - OSN: charakteristika činnosti organizace, orgány OSN, mezinárodní organizace začleněné do OSN
  - NATO a jiné vojensko-bezpečnostní organizace;
  - Integrační pokusy ve středo a východoevropském prostoru: Středoevropská iniciativa, V4, CEFTA
  - Severní/baltská a jižní Evropa: Baltská bezpečnostní spolupráce, Severská rada, Pakt stability jihovýchodní Evropy; OECD, OSCE
  - postsovětský prostor: SNS, GUAM, EAEC
  - Severní a Jižní Amerika: OAS, NAFTA, Andean, Mercosur
  - Africký kontinent: AU, ECOWAS, Maghreb
  - Arabský svět: LAS, OPEC, OIC, GCC, MEFTA
  - Indický subkontinent/jižní Asie/Austrálie/ Pacifik:SAARC; ASEAN, ANZUS, APEC
  - NGO´s
  - neúspěšné (failed) organizace: Varšavská smlouva, RVHP, SEATO, CENTO, Hnutí nezúčastněných
  - vybrané globální obchodní organizace: WTO, WB, GATT
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms summer 2009, winter 2009, winter 2010, winter 2011, winter 2012, winter 2014, winter 2015, fall 2016, fall 2017, fall 2018, summer 2020.
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/summer2008/d80620