d83671 Občanské právo hmotné II

Vysoká škola CEVRO
léto 2013
Rozsah
0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (přednášející)
Prof. Alena Macková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra soukromého práva – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Účelem kurzu je seznámit studenty se základními instituty občanského práva hmotného, které představuje základ systému soukromého práva. Kurz navazuje na předmět Občanské právo hmotné I.Vdruhé části kurzu je věnována pozornost obecným otázkám, závazkovému právu smluvnímu (s přihlédnutím knejčastějším smluvním typům) a závazkovému právu deliktnímu. Pozornost se věnuje i spotřebitelským smlouvám, včetně vlivu Evropského práva na ochranu spotřebitele. Závěrečná část je věnována základům rodinného práva.
Osnova

 • 1. závazkové právo obecně;
  2. závazkové právo smluvní; kvazikontrakty
  3. vybrané smluvní typy;
  4. spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele;
  5. odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení;
  6. odpovědnost za vady;
  7. základní instituty práva rodinného
Metody hodnocení
Předmět je ukončem ústní zkouškou a zápočtem. Zkušební okruhy - viz níže. Podmínky zápočtu určuje vyučující semináře, zpravidla se jedná o účast na seminářích a napsání zápočtové práce/ zápočtového testu. Udělení zápočtu je podmínkou k účasti na zkoušce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2011, léto 2012, léto 2014, léto 2015, léto 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, léto 2020, podzim 2020.