k80616 Development of Parties and Party Systems

CEVRO University
summer 2013
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. (lecturer)
Prof. Dr. Miroslav Novák (lecturer)
Guaranteed by
Department of Political Science and International Relations – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Politické strany, stranické systémy a jejich vývoj jsou dobrým indikátorem stavu demokracie v posledních zhruba 150 letech. Kurs má za cíl vyložit základní typy stran a stranických systémů, jejich vznik, vývoj, jejich role a fungování. Zvláštní důraz se klade na vývoj organizační struktury stran, na roli malých stran a na koalice. Zasazuje zkoumání politických stran a stranických systémů do širšího kontextu vývoje a metamorfóz demokratických, autoritářských a totalitních systémů.
Syllabus (in Czech)
  • - Co jsou politické strany. - Vznik politických stran. - Struktura politických stran. - Typy stran, jejich vývoj v čase. - Co jsou stranické systémy, z čeho se skládají. - Vysvětlující proměnné stranických systémů. - Nedemokratické stranické systémy. - Demokratické stranické systémy. - Význam stranických systémů.
Assessment methods (in Czech)
Kurz je zakončen zkouškou. Studenti prezenčního studia jsou povinni navštěvovat seminář. Tito studenti na semináři odprezentují referát na zadané téma, což je podmínkou k připuštění ke zkoušce.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms summer 2008, summer 2009, winter 2009, summer 2010, summer 2011, summer 2012, summer 2014, summer 2015, summer 2016, spring 2017, fall 2017, spring 2018.
  • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/summer2013/k80616