d113124 Czech Republic in international relations

CEVRO University
winter 2014
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Tomáš Pojar, M.A. (lecturer)
Guaranteed by
Department of Political Science and International Relations – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s novodobou historií zahraniční politiky demokratické České republiky, respektive zahraniční politiky malého státu ležícího ve středu evropského kontinentu. Přednášky se budou věnovat i popisu zcela konkrétních situací ze zákulisí tvorby české zahraniční politiky, vyvracení nejrůznějších mýtů, stejně jako roli jednotlivců nebo náhod na formovánízahraniční politiky státu. V rámci seminářů budou zváni k živým, polemickým debatám nejrůznější hosté, tvůrci české zahraniční a bezpečnostní politiky. Hodnocena bude aktivní účast posluchačů
Syllabus (in Czech)
 • 1) Střední Evropa, sousedé, V4
  2) Německo, Velká Británie, Francie
  3) Transatlantické vztahy
  4) Rusko a posotsovětský prostor
  5) NATO, Bezpečnostní politika, zahraniční mise české armády, Balkán, protiraketová obrana
  6) Evropská unie, vnitřní rozložení sil, přetvářející se aliace uvnitř EU, ESVA, české národní pozice
  7) Multilaterálí organizace (OSN, OBSE, Rada Evropy…), bilaterální vs. multilaterální spolupráce
  8) Energetická bezpečnost
  9) "Ekonomická diplomacie"
  10) Obrana lidských práv, obchod vs. demokracie a lidská práva, humanitární a rozvojová pomoc
  11) Blízký východ, Izrael, terorismus
  12) Obchod se zbraněmi, migrace, ochrana hranic
Assessment methods (in Czech)
Powerpointova prezentace po dvojicích, téma musi schválit přednášejícíCHAR(13) + CHAR(10) Písemná práce na předem schválené téma, může být stejné jako u powerpointové prezentace, každý vypracuje samostatně.CHAR(13) + CHAR(10) Aktivní účast v hodinách.CHAR(13) + CHAR(10) Ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2015, fall 2016, fall 2017, fall 2018, summer 2020.
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/winter2014/d113124