d1579792 Latina nejen v právu II.

Vysoká škola CEVRO
jaro 2024

Předmět se v období jaro 2024 nevypisuje.

Rozsah
24/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Drahomíra Tesařová, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Drahomíra Tesařová, CSc.
Předpoklady
d157979 Latina nejen v právu
Předmět upevňuje gramatické učivo probrané v kurzu Latina nejen v právu I., doplňuje je a rozšiřuje latinskou slovní zásobu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Určeno pro studenty v Praze
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni číst a překládat jednodušší latinské texty a prohloubí si znalosti právnické terminologie.
Osnova
 • 1. - adjektiva a adverbia 3. deklinace;
 • . 2. - participia prézentu aktiva;
 • . 3. - indikativ imperfekta aktiva a pasiva;
 • . 4. - substantiva 4. deklinace;
 • . 5 - substantiva 5. deklinace;
 • . 6. - opakování
 • . 7. - stupňování adjektiv a adverbií;
 • . 8. - futurum I. sloves 1. – 4. konjugace;
 • . 9. - zájmena;
 • . !0. - perfektní kmen;
 • . 11. - supinum;
 • . 12. - číslovky.
 • . Gramatické učivo bude průběžně doplňováno právnickou terminologií a ustálenými rčeními.
 • . .
Literatura
  povinná literatura
 • BILÍKOVÁ, E., Přehled latinské mluvnice. Brno: MC nakladatelství, 2001
 • BEJLOVEC, J. Latina pro vysoké školy. Praha: SPN, 1993
  doporučená literatura
 • ŠEDOVÁ, M. SEVEROVÁ, M.Latina pro právníky. Brno: MU, 1992, ISBN: 80-210-0330-8

 • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/jaro2024/d1579792