d163565 Introduction to Financial Markets

Vysoká škola CEVRO
podzim 2023
Rozsah
24/24/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Marek Vokoun, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Neugebauer, Ph.D., MBA (přednášející)
Garance
Ing. Marek Vokoun, Ph.D.
Katedra ekonomie – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
Po 15:30–16:50 Učebna 208/B, Po 17:00–18:20 Učebna 208/B
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d163565/cviceni: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
Buisness economics or economics class.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
The aim of this course is to give students a thorough understanding of the dynamic and intricate operation of financial markets. Students will comprehend the fundamental concepts, principles, and mechanisms that drive financial markets, allowing them to comprehend the interplay of factors that shape global economic systems. By the end of the course, students will have gained the knowledge and analytical skills required to navigate and interpret financial markets, laying the groundwork for informed decision-making in the financial world.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni zhodnotit vývoj ekonomiky a finančních trhů. Naučí se chápat a rozlišovat, které faktory obě oblasti ovlivňují. Budou schopni pochopit, proč a jak jedná vzhledem k ekonomickému vývoji vláda a centrální banka.
Osnova
 • 1. Institutions and Markets 2. The Financial Environment 3. Money and the Monetary System 4. Risk measures 5. Market pricing and asset valuation 6. Investment instruments: Savings and Investment Process 7. Interest Rates, Time Value of Money 8. Bonds and Stocks: Characteristics and Valuations 9. Securities and Markets 10. Financial Management: Business Goals and Financial Data 11. Financial Analysis: Market benchmarking 12. Capital budgeting Analysis
Literatura
  povinná literatura
 • MELICHER, Ronald W. a Edgar A. NORTON. Introduction to Finance: Markets, Investments, and Financial Management. 17th edition. Hoboken, NJ: Wiley, 2019. ISBN 978-1-119-56117-0
 • BACKWELL, Alex. An Intuitive Introduction to Finance and Derivatives: Concepts, Terminology and Models. Cham, Switzerland: Springer, 2023. ISBN 978-3-031-23452-1
 • MISHKIN, Frederic. The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Global Edition. 13th edition. Harlow, England London New York Boston San Francisco Toronto Sydney Dubai Singapore Hong Kong Tokyo Seoul Taipei New Delhi Cape Town Sao Paulo Mexico
  doporučená literatura
 • CECCHETTI, Stephen a Kermit SCHOENHOLTZ. Money, Banking and Financial Markets. 6th edition. New York, NY: McGraw Hill, 2020. ISBN 978-1-260-22678-2.
 • MADURA, Jeff. Financial Markets & Institutions. 13th edition. Boston, MA, USA: Cengage Learning, 2020. ISBN 978-0-357-13079-7.
Výukové metody
Lectures, problem solviong, exercises, class discussion, group projects, presentations, reading
Metody hodnocení
Midterm test (25 %), Presentation (20 %), Final exam (50 %)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/podzim2023/d163565