d157979 Latina nejen v právu

Vysoká škola CEVRO
jaro 2020
Rozsah
0/0. Ukončení: z.
Garance
Centrum rozvoje psychosociálních a manažerských aktivit – Prorektor pro zahraniční vztahy a další vzdělávání – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Cílem kurzu latinského jazyka je naučit správnou výslovnost latiny, gramatické učivo v rozsahu potřebném pro překlad jednodušších latinských textů, vytvořit základní slovní zásobu a vést k osvojení ustálených rčení, vést též k osvojení základní právnické terminologie.
Osnova
  • úvod, abeceda, výslovnost latiny, délka slabik, přízvuk, latinská gramatická terminologie; substantiva 1. - 5. deklinace,základní latinské předložky; slovesa 1. - 4. konjugace adjektiva 1. a 2. deklinace zájmena osobní a přivlastňovací Gramatické učivo bude průběžně doplňováno právnickou terminologií a ustálenými rčeními. .
Metody hodnocení
70% účast na seminářích překlad právnických výrazů a rčení do češtiny - závěrečný t e s t
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, podzim 2021, podzim 2023.