d157979 Latina nejen v právu

Vysoká škola CEVRO
podzim 2023
Rozsah
24/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Drahomíra Tesařová, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Drahomíra Tesařová, CSc.
Rozvrh
St 17:00–18:20 Učebna 205
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d157979/cviceni: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
STUDIJNI_SKUPINA ( PRA_ )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Určeno pro studenty v Praze
Cíle předmětu
Cílem kurzu latinského jazyka je naučit správnou výslovnost latiny, gramatické učivo v rozsahu potřebném pro překlad jednodušších latinských textů, vytvořit základní slovní zásobu a vést k osvojení ustálených rčení, vést též k osvojení základní právnické terminologie.
Osnova
 • úvod, abeceda, výslovnost latiny, délka slabik, přízvuk, latinská gramatická terminologie;
 • substantiva 1. - 5. deklinace,základní latinské předložky;
 • slovesa 1. - 4. konjugace
 • adjektiva 1. a 2. deklinace
 • zájmena osobní a přivlastňovací
 • Gramatické učivo bude průběžně doplňováno právnickou terminologií a ustálenými rčeními.
 • .
Literatura
  povinná literatura
 • SEINEROVÁ, Vlasta. Latina pro střední školy, především gymnázia, I. část. Praha: Fortuna, 2000.
 • TESAŘOVÁ, Drahomíra. Latina nejen pro právníky. Praha 2014. Dostupné z: http://www.bezvydavatele.cz/jazyky
Metody hodnocení
70% účast na seminářích překlad právnických výrazů a rčení do češtiny - závěrečný t e s t
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, léto 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/podzim2023/d157979