k84429 Obchodní právo II. - obchodní korporace

Vysoká škola CEVRO
jaro 2020
Rozsah
24/0/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (přednášející)
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Kořínková (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Štenglová (přednášející)
JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Jakub Maur, Ph.D. (cvičící)
JUDr. et Mgr. Stanislav Sviták, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Katedra soukromého práva – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz tří na sebe navazujících předmětů (Obchodní právo I., Obchodní právo II. a Obchodní právo III.) si klade za cíl představit posluchačům obor obchodního práva vcelém jeho rozsahu. Výuka tak studentům představí základní pojmy obchodního práva, základní typy obchodněprávních závazkových poměrůa jejich specifika, právo obchodních korporací, právo hospodářské soutěže, právo cenných papírů apod. Při cvičeních je důraz kladen na propojení teoretických poznatků sjejich aplikací vpraxi. Studenti si proto na praktických příkladech osvojí nejčastější právní jednánísouvisející se zakládáním a činnosti obchodních společností.
Osnova
  • Viz připojený syllabus níže
Metody hodnocení
Seminární práce (30 %), ústní závěrečná zkouška (70 %). Zkušební otázky odpovídají bodům 1 - 12 osnovy předmětu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2012, zima 2013, léto 2015, léto 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.