k86451 Vývoj organizace veřejné správy

Vysoká škola CEVRO
jaro 2020
Rozsah
24/0/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Valenta, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
Centrum středoevropských studií – Prorektor pro zahraniční vztahy a další vzdělávání – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem přednášky je seznámit posluchače s vývojem hlavních oblastí veřejné správy v českých zemích od roku 1740, kdy zde moderní veřejná správa vzniká. Přednáška by měla poskytnout základní informace zejména o dějinách státní správy, samosprávy, soudní a finanční správy v době habsburské monarchie a na ní v mnohém navazující první československé republiky. Bude pokračovat správním vývojem v období Protektorátu, přičemž zde bude položen důraz na některé nové prvky, které se ve veřejné správě objevují. Významnou součástí výuky bude i vysvětlení významných správních změn, k nimž došlo po roce 1945. V závěru pak bude popsána i reforma veřejné správy po roce 1989. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni identifikovat hlavní mezníky vývoje veřejné správy v českých zemích, popsat hlavní správní změny a vysvětlit, jaké dopady měly na chod státu a hospodářství. Studenti budou schopni uvést do vztahu problematiku formování státní správy, samosprávy, soudní a finanční správy v době habsburské monarchie a na ní v mnohém navazující první československé republiky. Studenti porozumí správnímu vývoji v období Protektorátu Po úspěšném absolvování budou studenti schopni posoudit význam správních změn po roce 1945.
Osnova
  • Tereziánské správní reformy - profesionalizace a centralizace Revoluce 1848-1849 a její význam pro vznik a vývoj moderní veřejné správy. Období tzv. bachovského absolutismu a jeho vliv na veřejnou správu. Obnova ústavnosti a samosprávy v šedesátých letech 19. století. Vývoj státní správy a samosprávy do roku 1918 Vznik Československé republiky a veřejná správa Státní správa a samospráva v letech 1918-1939 Správní vývoj v období nacistické okupace Soudní správa od roku 1848 do změn po roce 1948 Finanční správa od roku 1848 do změn po roce 1948 Národní výbory – vznik, vnitřní organizace, vývoj kompetencí a postavení v systému státní správy Federalizace Československa v kontextu ústavního vývoje po roce 1945 Soudy a prokuratura po roce 1948 Reforma veřejné správy po roce 1989
Metody hodnocení
účast na cvičeních, písemná zkouškaz témat probíraných v přednáškách a z povinné literatury
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, zima 2013, léto 2015, léto 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.