d137976 Pracovní právo a právo soc. zabezpečení

Vysoká škola CEVRO
jaro 2021
Rozsah
24/24/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jan Kotous (přednášející)
JUDr. Václav Pilík, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (přednášející)
Mgr. Ing. Matěj Gregárek (přednášející)
JUDr. Valentina Nedělová (přednášející)
Mgr. Pavla Veselková (přednášející)
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (cvičící)
Mgr. Ing. Matěj Gregárek (cvičící)
JUDr. Jan Kotous (cvičící)
JUDr. Valentina Nedělová (cvičící)
JUDr. Václav Pilík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavla Veselková (cvičící)
Garance
JUDr. Václav Pilík, Ph.D.
Katedra soukromého práva – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
Po 9:30–10:50 Učebna 106
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d137976/cviceni: Po 11:00–12:20 Učebna 106, P. Dobiáš, J. Kotous, V. Pilík
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět seznamuje s problematikou individuálního i kolektivního pracovního práva a zaměstnanosti, jakož i základy práva sociálního zabezpečení. Cílem je podat přehled o nejen o právní úpravě, ale i o praktických pracovněprávních problémech a jejich řešení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- sjednávat a rozvazovat pracovněprávní vztahy,
- orientovat se v povinnostech zaměstnavatele a zaměstnanců,
- předcházet sankcím za porušení pracovněprávních předpisů,
- využít zákonných možností řešení pracovních sporů,
- jednat se zástupci zaměstnanců.
Osnova
 • 1. Pracovní právo (pojem, systém, prameny). Pracovněprávní vztahy. Vztah občanského zákoníku a zákoníku práce
 • 2. Individuální pracovní právo. Zaměstnanec a zaměstnavatel, jejich právní osobnost a svéprávnost
 • 3. Vznik a změny pracovního poměru
 • 4. Skončení pracovního poměru
 • 5. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • 6. Právní úprava pracovní doby a dob odpočinku. Překážky v práci
 • 7. Odměňování za práci. Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce
 • 8. Péče o zaměstnance. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • 9. Odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích. Bezdůvodné obohacení v pracovněprávních vztazích
 • 10. Pracovněprávní vztahy s mezinárodním prvkem. Zaměstnávání cizinců v ČR
 • 11. Kolektivní pracovní právo. Právo zaměstnanosti, vč. zaměstnávání zdravotně postižených
 • 12. Právo sociálního zabezpečení. Systém sociálního zabezpečení v ČR
Výukové metody
Přednášky a cvičení.
Metody hodnocení
Hodnocení sestává ze seminární práce (40 %) a písemné zkoušky (60 %).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, léto 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.