k101121 Mezinárodní právo veřejné

Vysoká škola CEVRO
jaro 2021
Rozsah
16/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jan Pavlok, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Veronika D'Evereux, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Katedra veřejného práva a veřejné správy – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
Pá 5. 3. 9:30–13:50 Učebna 205, Pá 26. 3. 15:30–19:50 Učebna 205, So 17. 4. 9:30–12:20 Učebna 205
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurs Mezinárodní právo veřejné seznamuje studenty se základními koncepcemi a prvky systému mezinárodního práva. Vcentru obecné části kurzu stojí dvě klíčové kapitoly o pramenech a subjektech mezinárodního práva. Stěmito kapitolami souvisejí aktuální otázky působení národních států a mezinárodních organizací na mezinárodní scéně.V rámci zvláštní částo kurzu se studenti budou zabývat problematikou odpovědnosti podle mezinárodního práva, ochranou lidských práv a stíháním osob podezřelých ze spáchání zločinů podle mezinárodního práva. Cílem kursu je vyjasnit praktickou relevanci mezinárodněprávních otázek vsoučasné (globální) diskusi. Vrámci přednášek a seminářů budou proto analyzovány stěžejní případy zpraxe států a mezinárodních organizací, a také z judikatury mezinárodních soudních orgánů.
Osnova
  • 1. Základní pojmy mezinárodního práva. Vymezení vůči vnitrostátnímu právu. 2. Systametika pramenů mezinárodního práva. 3. Kodifikace mezinárodního práva a právo mezinárodních smluv. 4. Vztah mezinárodního a vnitrostátního práva. 5. Koncepce subjektivity podle mezinárodního práva. 6. Kritéria státnosti. 7. Právní postavení mezinárodních organizací ajednotlivců. 8. Odpovědnost podle mezinárodního právo. 9. Mírové urovnání mezinárodních sporů. 10. Judiciální mechanismy v MPV. 11. Mezinárodní ochrana lidských práv. 12. Mezinárodní trestní právo.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.