k86990 Systémy veřejné správy v evropských zemích

Vysoká škola CEVRO
jaro 2021
Rozsah
24/0/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. (přednášející)
Ing. Marek Pavlík, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
Katedra veřejného práva a veřejné správy – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
So 13. 2. 15:30–19:50 Učebna 205, Pá 5. 3. 15:30–19:50 Učebna 205, Pá 26. 3. 9:30–13:50 Učebna 205, Pá 16. 4. 15:30–19:50 Učebna 205
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět vychází ze znalostí teorie správy, historické a politické geografie politických a právních systémů a moderních dějin evropských zemí. Jeho cílem je objasnit základní instituce a principy fungování současných systémů veřejné správy v evropském prostoru. Stručně budou připomenuty změny veřejné správy od roku 1945, podrobněji pak současná struktura a fungování státní správy a územní samosprávy na místní, regionální a celostátní úrovni, vztahy místních a ústředních orgánů i průběh reformy veřejné správy od počátku 90. let 20. století. Pozornost bude věnována úloze veřejné správy v procesu transformace postkomunistických zemí, jejich integrace do evropských struktur a přeshraniční spolupráce.
Osnova
 • Úvod do problematiky veřejné správy v Evropě (pojmy, specifické znaky, modely a souvislosti). Veřejná správa ve střední Evropě v letech 1945–1989. Vývoj veřejné správy po roce 1945 v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Vývoj veřejné správy po roce 1945 ve Francii, Velké Británii a Skandinávii. Vývoj veřejné správy po roce 1945 v zemích Apeninského a Pyrenejského poloostrova. Vlády a orgány státní správy na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Vlády a orgány státní správy v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Územní samospráva v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Územní samospráva v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Územní samospráva ve Francii, Velké Británii a Skandinávii. Reforma veřejné správy v postkomunistických středoevropských zemích. Průběh a perspektivy reforem veřejné správy v anglosaských, německy mluvících zemích a Skandinávii.
Literatura
  povinná literatura
 • HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK a Jakub ŠEDO. Politické systémy. 2. vyd. Brno: Barrister & Principal 2018. ISBN 978-80-87474-23-5.
 • HAMMERSCHMID, Gerhard, Steven VAN DE WALLE, Rhys ANDREWS and Philippe BEZES (eds.). Public Administration Reforms in Europe. The View from the Top.Cheltenham: Edward Elgar Pub, 2016. ISBN 978-1783475391
 • HENDRYCH, Dušan, Martin KAVĚNA a Marek PAVLÍK. Správní věda. Teorie veřejné správy. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-561-0
  doporučená literatura
 • HALÁSKOVÁ, Martina. Veřejná správa a veřejné služby v zemích Evropské unie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta, 2012. ISBN 978-80-2482-808-4
 • BALÍK, Stanislav. Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada, 2009. ISBN: 978-80-247-2908-4
 • PAVLÍK, Marek a kol. Jak úspěšně řídit obec a region. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5256-3 WILDMANNOVÁ, Mirka a Jan ŠELEŠOVSKÝ. J. Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. Brno: Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2514-X.
 • BRUNCLÍK, Miloš a Ladislav MRKLAS. Parlamenty, vlády a hlavy států v moderních demokraciích. Praha: CEVRO Institut Academic Press, 2019 (vyjde ve druhé polovině roku)
 • CHANDLER, J. A. (ed.): Místní správa v liberálních demokraciích. Brno: Doplněk, 1998. ISBN 80-7239-023-6 Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe, Palgrave Macmillan, 2017. ISBN 9781137552686
Metody hodnocení
Seminární práce na předem konzultované komparativní téma,písemný test a ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.