SZZk_PPS Politika a politické systémy

Vysoká škola CEVRO
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: SZk.
Garance
prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D.
Katedra politologie a mezinárodních vztahů – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Předpoklady
ROCNIK ( 3 )
Student losuje dvě otázky, na každou otázku má 10 min přípravy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
 • 1. Politická věda: předchůdci, vývoj a klasifikace. Přístupy a teorie v politologii, metody se používají v politické vědě. Vznik a rozvoj české politické vědy.
 • 2. Politika. Trojdimenzionální chápání politiky. „Primát politiky“ podle R. Arona. Politická kultura, nepolitická politika. Pojmy moc a panství u Maxe Webera.
 • 3. Stát a jeho atributy. Vertikální a horizontální struktura státu. Ústavy, jejich podoby a význam.
 • 4. Demokracie: různé podoby a pojetí v historii a v současnosti (demokracie přímá a reprezentativní, polyarchie, neklasické teorie demokracie).
 • 5. Politické strany – jejich vymezení, typy a funkce, vznik a vývoj politických stran.
 • 6. Koncept konfliktních linií (příklady zemí, linií a stran). Nové typy politických strana a diskuse o nich.
 • 7. Stranické systémy – jejich definice, skladebné prvky a hlavní vysvětlující proměnné. Stranické systémy bez svobodné soutěže a se svobodnou soutěží. Sartori a stranické systémy.Formát a mechanismus, relevantní strany. Kritika Sartoriho pojetí.
 • 8. Volby, volební právo a voličské chování. Koncepty a příklady z praxe.
 • 9. Většinové volební systémy, jejich dělení a účinky (příklady).
 • 10. Poměrné volební systémy, jejich hlavní proměnné a účinky (příklady).
 • 11. Smíšené volební systémy a volební inženýrství (příklady).
 • 12. Organizované zájmy v politice: pluralitní model vs. neokorporativní model Zájmové a nátlakové skupiny. Model reprezentace zájmů v ČR.
 • 13. Nedemokratické režimy: autoritářské a totalitární režimy a hybridní demokracie (příklady).
 • 14. Přechody k demokracii a konsolidace demokracie (včetně přechodu k demokracii v Československu).
 • 15. Prezidentské režimy, jejich historické utváření, modelový případ USA a jeho latinskoamerické varianty.
 • 16. Parlamentní režim na příkladu Velké Británie – historické utváření a soudobá podoba. Sartoriho typologie parlamentních režimů.
 • 17. Parlamentní režimy a jeho varianty v kontinentální Evropě. Racionalizace parlamentarismu. Negativní a pozitivní parlamentarismus. (příklady)
 • 18. Poloprezidentské režimy – teoretické reflexe a empirické příklady. Poloprezidentský režim ve Francii, jeho vznik, vývoj a perspektivy.
 • 19. Režim shromáždění a direktoriální režim - historické varianty a ústavní systém Švýcarska. Švýcarsko jako politický systém sui generis.
 • 20. Vertikální struktura dělby moci v praxi. Centralizace a decentralizace. Unitární státy, federace, konfederace, regionální státy - základní charakteristika a příklady.
 • 21. Politický systém českých zemí za Rakouska, první republiky a druhé republiky. Základní charakteristika. Otázka kontinuity a diskontinuity.
 • 22. Politický systém třetí republiky a komunistického Československa. Základní charakteristika a vývoj.
 • 23. Základní principy politického systému po roce 1989. Ústava ČR a dělba moci. Sporná místa v ústavě.
 • 24. Český parlament a parlamentarismus po r. 1989: charakteristika, vývoj a problémy.
 • 25. České politické strany a stranický systém po r. 1989: vznik, vývoj, základní konfliktní linie a perspektivy.
 • 26. Volby, volební systémy a voličské chování v Česku.
 • 27. Lokální a regionální politika – základní vymezení a funkce. Koncepty „Good Governance“ a „Multi-Level Governance“.
 • 28. Regionální politika v ČR – institucionální vymezení a volební systém. Regionální koalice a regionální stranické systémy. Volební geografie krajských voleb.
 • 29. Lokální politika v ČR - institucionální vymezení a volební systém. Lokální koalice a lokální stranické systémy. Volební geografie komunálních voleb.
 • 30. Perspektivy a scénáře vývoje českého stranického a ústavněpolitického systému v kontextu postkomunismu i mezinárodního srovnání.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, léto 2021, podzim 2021, jaro 2022, léto 2022, podzim 2022, léto 2023, podzim 2023, jaro 2024.