d22008 Ochrana obyvatelstva a zdravotnictví

Vysoká škola CEVRO
jaro 2023
Rozsah
48/12/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. (přednášející)
Ing. Pavel Nepovím (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
Katedra bezpečnostních studií – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
každé sudé pondělí 9:30–10:50 Učebna 203, každé sudé pondělí 11:00–12:20 Učebna 203, každé sudé pondělí 14:00–15:20 Učebna 203, každé sudé pondělí 15:30–16:50 Učebna 203
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d22008/cviceni: každé sudé pondělí 17:00–18:20 Učebna 203, M. Hirt, P. Nepovím
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Předmět studentům nabízí přehled základních činností státu a bezpečnostních a záchranných složek integrovaného záchranného systému ČR. Studenti se naučí porozumět hlavním teoretickým konceptům spojeným s činností složek na místě zásahu a události, činností na všech řídících úrovních složek (strategické, operační i taktické) a riziky v rámci vnitřní bezpečnosti státu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět studentům nabízí přehled základních činností státu a bezpečnostních a záchranných složek integrovaného záchranného systému ČR. Studenti se naučí porozumět hlavním teoretickým konceptům spojeným s činností složek na místě zásahu a události, činností na všech řídících úrovních složek (strategické, operační i taktické) a riziky v rámci vnitřní bezpečnosti státu. Další problematiky týkající se ochrany obyvatelstva a řízení v krizových stavech a při krizových událostech, vyšetřování jejich příčin aj. jsou součásti výuky. Absolvováním si studenti současně prohloubí své znalosti a vědomosti zejména v oblasti varování, vyrozumění, evakuace, ukrytí, nouzového přežití, individuální a kolektivní ochrany obyvatelstva, dekontaminace atd. Dále si studenti osvojí oblast zdravotnictví, získají základní informace o oblasti mezinárodních zdravotnických předpisů a jejich implementace v České republice, pandemických plánech a typových plánech, úkolech a působnosti orgánů ochrany veřejného zdraví při přípravě na krizové situace a jejich řešení. Teoretické znalosti pak budou mít možnost ověřit a porovnat při exkurzi v praxi. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti rozumět širokým souvislostem současného dění a budou schopni aplikovat teoretické znalosti o predikci, řečení, řízení a koordinaci záchranných činností na místě zásahu a události.
Výstupy z učení
Zápočet - seminární práce a její obhajoba (prezentace), ústní zkouška.
Osnova
 • 1) Bezpečnost lidského systému
 • 2) Základní taktika hasičských, zdravotnických a policejních činností
 • 3) Činnost ostatních záchranných služeb
 • 4) Oblast varování, vyrozumění, evakuace, ukrytí, nouzového přežití
 • 5) Individuální a kolektivní ochrana obyvatelstva
 • 6) Dekontaminace
 • 7) Ochrana osob při chemickém a biologickém nebezpečí
 • 8) Integrální bezpečnost
 • 9) Oblast mezinárodních zdravotnických předpisů a jejich implementace v České republice
 • 10) Pandemické a typové plány
 • 11) Úkoly a působnost orgánů ochrany veřejného zdraví při přípravě na krizové situace a jejich řešení.
 • 12) Forenzní alkohologie, dopravní nehody v praxi forenzní medicíny a forenzního inženýrství, střelná poranění
Literatura
  povinná literatura
 • Hirt, M., Vorel, F., Hejna, P. a kol: Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie Grada, Praha 2018, str. 168, ISBN 978-80-247-1979-5.
 • Handbook for Blast-Resistant Design of Buildings. Donald O. DUNSBERRY ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010.
 • HRINKO a kol. Pořádková činnost policie. Monografická recenzovaná publikace, Nakladatelství JUDr. Aleš Čeněk, Plzeň 2020, 354 stran, ISBN: 978-80-7380-793-1
 • MAKEŠ, Vladimír. Vyhledávání osob kynologickými pátracími týmy. Edice SPBI Spektrum, Ostrava: č. 62, Vydalo SPBI, I vydání, 2020, ISBN: 978-80-7385-065-4
 • ŠENOVSKÝ, Michail., BALOG, Karol. Integrální bezpečnost. Edice SPBI Spektrum, Ostrava: č. 60, Vydalo SPBI, I vydání, 2019, ISBN: 978-80-7385-076-0
 • Hirt, M., Vorel, F. a kol: Soudní lékařství II. díl, Grada, Praha 2016, str. 232, ISBN 978-80-271-0268-6
 • Aktuální vzdělávací moduly, které jsou příslušnými ústředními správními úřady podle oblasti jejich působnosti zpracovány pro potřeby vzdělávání cílových skupin stanovených v Koncepci vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení schválené
 • Hirt, M. a kol.: Dopravní nehody, v soudní lékařství a soudním inženýrství, Grada Publishing 2012, ISBN 978-80-247- 4308-0, str. 160.
 • Hirt, M. a kol.: Soudní znalectví v oboru zdravotnictví. Grada Publishing, str. 48, Praha 2014, ISBN 978-80-247-3890-1
 • Hirt, M., a kol: Soudní lékařství I. díl. Grada, Praha 2015, str. 240 + 32 barevná příloha. ISBN 978-80-247-5680-6
 • Hirt, M. a kol.: Tupá poranění v soudním lékařství, Grada Publishing 2011, str. 192, ISBN 978-80-247-4194-9.
 • FEIN, Robert A.; Bryan VOSSEKUIL; William S. POLLACK; Randy BORUM; William MODZELESKI and Marisa REDDY. Safe School Initiative. Implications for the Prevention of School Attacks in the United States. Washington D. C.: United States Secret Service; United
  doporučená literatura
 • HRINKO, Martin. AMOK - attack of an Active shooter, New Trends in training of Police officers. The Conference proceedings, International conference, Police College and Secondary Police school of the Ministry of the Interior in Holesov, page 74-80, Holeso
 • ŠENOVSKÝ, Michail., ADAMEC, Vilém. Právní rámec krizového managementu. Edice SPBI Spektrum, Ostrava: č. 39, Vydalo SPBI, I vydání, 2019, ISBN: 80-86634-55-8
 • HRINKO, Martin. KLENOVÁ, Mária. Protection of soft targets in the Czech Republic and Police Response to attack of active shooter, Mezinárodné vedecké konferencie Riešenie krizových situácií v špecifickom prostředí, Zborník 22.. FBI UNIZA Žilina, 122-129
 • HRINKO, M. Základní taktika policejních činností. Monografická publikace - učebnice, Ostrava: VŠB-TU Ostrava SPBI 2005, 74 stran, ISBN 8086634-37-X
Výukové metody
Výuka s powerpointovou podporou (prezentaci), cvičení, skupinová řešení, samostatné vypracování seminární práce s následnou skupinovou diskuzí a zhodnocení pedagogem. Metody učení, deskripce a ověření znalostí získané studentem během výuky a cvičení. Řízené konzultace – interaktivní kontaktní forma výuky v předem určených termínech (pátky/soboty) Individuální konzultace Elektronické studijní opory umístěné v informačním systému školy Povinná a doporučená literatura dostupná v knihovně školy Další tištěné a elektronické studijní materiály umístěné v informačním systému školy nebo v knihovně školy
Metody hodnocení
Seminární práce a její obhajoba (prezentace), ústní zkouška.
Informace učitele
Dosud bez informací pedagoga studentům.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2024.