d22010 Veřejnoprávní deliktní odpovědnost

Vysoká škola CEVRO
jaro 2023
Rozsah
48/12/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Hrabálek (přednášející)
Mgr. Marek Pačmag, MBA, LL.M. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
Katedra bezpečnostních studií – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
St 15:30–16:50 Učebna 106, St 17:00–18:20 Učebna 106, kromě St 8. 3. ; a St 8. 3. 15:30–19:50 Učebna 119/B
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d22010/cviceni: každou sudou středu 18:30–19:50 Učebna 106, kromě St 8. 3., J. Hrabálek, M. Pačmag
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Studenti si zejména formou rozšiřování znalostí vytvoří představu o klíčových pojmech a problémech odpovědnosti za trestné činy i správní delikty a pochopí rozdíly mezi nimi. Ve cvičeních formou opakování prohloubí své praktické dovednosti a budou schopni kritické analýzy a argumentační schopnosti. A to se specifickým zaměřením na kontroverzní témata, jež formují bezpečnostní a strategickou kulturu země i její praktickou bezpečnostní politiku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Studenti si zejména formou rozšiřování znalostí vytvoří představu o klíčových pojmech a problémech odpovědnosti za trestné činy i správní delikty a pochopí rozdíly mezi nimi. Ve cvičeních formou opakování prohloubí své praktické dovednosti a budou schopni kritické analýzy a argumentační schopnosti. A to se specifickým zaměřením na kontroverzní témata, jež formují bezpečnostní a strategickou kulturu země i její praktickou bezpečnostní politiku.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- znát ústavněprávní východiska, základní principy a zásady trestání - popsat odpovědnost trestněprávní a správně právní (jejich rozdíly) - popsat jiné veřejnoprávní delikty (disciplinární, platební a další) - orientovat se v působnosti deliktních předpisů (osobní, místní, časová) - znát skutkovou podstatu deliktu a její znaky (trestné činy, přestupky) - vyjmenovat okolnosti vylučující protiprávnost a základní zásady trestního a přestupkového řízení vč. postupu řízení o deliktech - Vyjmenovat tresty a jejich ukládání - vědět co je a znamená zánik deliktní odpovědnosti (správně právní i trestně právní) - aplikovat zde praktické příklady a rozbor judikatury
Osnova
 • 1. Ústavněprávní východiska
 • 2. Základní principy a zásady trestání
 • 3. Odpovědnost trestněprávní a správně právní (jejich rozdíly)
 • 4. Jiné veřejnoprávní delikty (disciplinární, platební a další)
 • 5. Působnost deliktních předpisů (osobní, místní, časová)
 • 6. Skutková podstata deliktu a její znaky (trestné činy, přestupky)
 • 7. Okolnosti vylučující protiprávnost
 • 8. Základní zásady trestního a přestupkového řízení
 • 9. Postup řízení o deliktech
 • 10. Tresty a jejich ukládání
 • 11. Zánik deliktní odpovědnosti (správně právní i trestně právní)
 • 12. Praktické příklady a rozbor judikatury
Literatura
  povinná literatura
 • Horzinková, E., Kučerová, H. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, nakl. Leges, Praha, 2019, ISBN 978-80- 7502-383-4.
 • Solnař, V., Fenyk. J., Císařová, D. Základy trestní odpovědnosti. Podstatně doplněné a přepracované vydání, Orac, Praha, 2003, ISBN 80-86199-74-6
 • Fiala, Z., Frumarová, K., Horzinková, E., Škurek M. a další. Správní právo trestní, nakl. Leges, Praha 2019 ISBN 978- 80-7502-2019-6.
  doporučená literatura
 • Prášková, H. Základy odpovědnosti za správní delikty, C.H.Beck, Praha 2013, ISBN 978-80-7400-456-8
 • Mates, P. a kol. Základy správního práva trestního, C.H.Beck., 7. vydání , Praha 2017, ISBN 978-80-7400-680-7
Výukové metody
Seminární práce na předem schválené téma, případová studie aplikace teoretických poznatků v praxi, veřejná obhajoba výsledků případové studie. Řízené konzultace – interaktivní kontaktní forma výuky v předem určených termínech (pátky/soboty) Individuální konzultace Elektronické studijní opory umístěné v informačním systému školy Povinná a doporučená literatura dostupná v knihovně školy Další tištěné a elektronické studijní materiály umístěné v informačním systému školy nebo v knihovně školy
Metody hodnocení
Seminární práce na předem schválené téma a ústní zkouška.
Informace učitele
Bez konkrétního zadání.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2024.