k146598 e-Government v teorii a praxi

CEVRO Institut
jaro 2024
Rozsah
24/0/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Zdeněk Hrach (přednášející)
Garance
Dr. František Korbel
Katedra veřejného práva a veřejné správy – Katedry – Rektor – CEVRO Institut
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
k146598/praha: Pá 1. 3. 15:30–19:50 Učebna 218/B, Pá 22. 3. 15:30–19:50 Učebna 217/B, So 23. 3. 15:30–19:50 Učebna 218/B, So 13. 4. 9:30–13:50 Učebna 103, Z. Hrach
Předpoklady
( PROGRAM ( N - VS ) && ROCNIK ( 2 )) || (! PROGRAM ( N - VS ) && TYP_STUDIA ( N ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Výstupy z učení
Povinná literatura: LECHNER, Tomáš. Elektronické dokumenty v právní praxi. Praha: Leges, 2013. ŠPAČEK, David. EGovernment: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-261-8. Doporučená literatura: BUDIŠ, Petr – HŘEBÍKOVÁ, Iva. Datové schránky. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. ISBN 978-80-7263-617-4. LECHNER, Tomáš. Ekonomické dopady implementace ICT ve veřejné správě: důkazy z České republiky, Politická ekonomie. 2013, 17 (5), 675. ISSN 2336-8225. KUNT, Miroslav – LECHNER, Tomáš. Spisová služba. 1. vydání, Praha: Leges, 2015. ISBN 978-80-7502-083-3. LAPÁČEK, Jiří. Jak na datovou schránku a elektronickou komunikaci s úřady. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3680-5. MACKOVÁ, Alena – Štědroň, Bohumír. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů s komentářem, včetně souvisejících zákonů a prováděcích předpisů. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009. ISBN 978-80-7357-472-7
Osnova
 • 1. Paralely eGovernmentu a eBusinessu
 • 2. Sdílené služby eGovernmentu
 • 3. Uživatelský zážitek z eGovernmentu z pohledu úředníka nebo jiného poskytovatele veřejné služby
 • 4. Uživatelský zážitek z eGovernmentu z pohledu občana a soukromoprávních subjektů
 • 5. Elektronická komunikace s veřejnou správou
 • 6. Elektronická komunikace mezi soukromoprávními subjekty
 • 7. Čerpání otevřených datových zdrojů
 • 8. Práce s vlastními údaji v informačních systémech veřejné správy
 • 9. Migrace z listinné formy komunikace do elektronické
 • 10. Praktické používání základních registrů
 • 11. Praktické používání agendových informačních systémů
 • 12. Praktické používání Informačního systému datových schránek
 • 13. Praktické používání kontaktních míst veřejné správy
 • 14. eGovernment pohledem daňového poplatníka
 • 15. eGovernment pohledem zdravotního a sociálního pojištěnce
 • 16. eIDAS a nové ekonomické příležitosti soukromoprávních subjektů
Metody hodnocení
1) seminární práce* 2) písemný test – na posledním bloku – So 1. 4. / 22. 4. 3) ústní zkouška – 20 okruhů – předtermín Út 25. 4. odpoledne / So 6. 5. *2 popsané normostrany (oboustranně) libovolné eGov téma úvaha, glosa, fejeton, komentář… doručit vytištěné 31. 3. nebo 1. 4. do 12h!!! / 22. 4. dopoledne
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/jaro2024/k146598