k150213 Občanská společnost a její transformace

CEVRO Institut
jaro 2024
Rozsah
16/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D.
Katedra politologie a mezinárodních vztahů – Katedry – Rektor – CEVRO Institut
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
k150213/praha: So 13. 4. 8:00–13:50 Učebna 208/B, Pá 3. 5. 14:00–19:50 Učebna 106, K. Müller
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je posluchače uvést do současné diskuse o konceptu občanské společnosti v sociálních vědách. Dále jej seznámit s podmínkami a formami utváření občanské společnosti v českém kontextu od poloviny 19. století až do současnosti. Pozornost bude věnována také tomu, jak proces evropské integrace ovlivňuje podmínky občanské emancipace v českém kontextu. Seznámíme se také se základními socio-kulturními předpoklady a důsledky procesu evropské integrace i širšího procesu globalizace. V neposlední řadě by měl být také seznámen se základními poznatky z oblasti formování evropské veřejné sféry a jejího vztahu k evropským politickým institucím, a to jak s institucionální, ale především se socio-kulturními aspekty této problematiky. Jaká sociální, ekonomická a politická rizika s sebou přináší evropská integrace? Jak těmto rizikům čelit? Proces evropské integrace a vytváření nadnárodního systému vlády jsou podmiňovány a doprovázeny nejen významnými ekonomickými a politickými změnami, ale také změnami socio-kulturní povahy. Formování evropské občanské společnosti bývá v této souvislosti považováno za záruku svobody a stability demokracie v rámci vznikajícího evropského nadnárodního systému vlády.
Osnova
 • 1. Koncept občanské společnosti v současných diskusích (deskriptivní přístup)
 • 2. Historie konceptu občanské společnosti
 • 3. Vznik dvou forem občanské společnosti; tržní hospodářství a moderní veřejnost
 • 4. Demokracie a občanská společnost; hodnota občanské společnosti (normativní přístup)
 • 5. Otevřená společnost; metodologický předpoklad občanské společnosti
 • 6. Češi a občanská společnost
 • 7. Role národních států; evropská politická integrace a národní stát
 • 8. Rizika a selhání; evropský nadnárodní systém vlády, rizika a selhávání demokratického politického rozhodování
 • 9. Vznik evropské veřejné sféry; její podoby a formy
 • 10. Zájmové skupiny a sociální hnutí v procesu evropské integrace; lobbying v EU
 • 11. Evropská veřejná sféry a nadnárodní systém vlády; role tzv. přístupových bodů
 • 12. Vznikne evropská občanská společnost? Evropská versus národní identita
Literatura
  povinná literatura
 • MÜLLER, Karel B. Češi, občanská společnost a evropské výzvy. Mezi nacionalismem a liberalismem aneb Od etnické exkluze k aktivní hranici. 1. vyd. Praha: Triton, 2016. ISBN 978-80-7387-865-8.
 • LINEK, Lukáš, Ondřej CÍSAŘ, Ivan PETRÚŠEK a Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. Občanství a politická participace v ČR. Praha: SLON, 2017. ISBN 978-80-7419-262-3
  doporučená literatura
 • BAUMAN, Zygmunt. Globalizace. Praha: Mladá fronta, 1999. ISBN 80-204-0817-7
 • HABERMAS, Jurgen. 2000. Strukturální přeměny veřejnosti. Praha: Filosofia. ISBN 80-7007-134-6
 • BECK, Ulrich. Riziková společnost. Praha: SLON, 2004. ISBN 978-80-7419-267-8
 • MÜLLER, Karel B. 2008. Evropa a občanská společnost. Praha: SLON. ISBN 978-80-86429-84-7
 • FRIČ, Pavol. Občanský sektor v ohrožení. Praha: Slon, 2016. ISBN 978-80-7419-243-2
 • CÍSAŘ, Ondřej. Politický aktivismus v ČR. Brno: CDK, 2008. ISBN 978-80-7325-168-0
 • GIDDENS, Anthony. Unikající svět. Praha: SLON, 2000. ISBN 80-85850-91-5
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/jaro2024/k150213