k160178 Evropská sociální legislativa

CEVRO Institut
jaro 2024
Rozsah
16/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
Katedra veřejného práva a veřejné správy – Katedry – Rektor – CEVRO Institut
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
k160178/praha: So 23. 3. 9:30–12:20 Učebna 208/B, 14:00–16:50 Učebna 119/B, Pá 12. 4. 9:30–12:20 Učebna 208/B, 14:00–16:50 Učebna 208/B, M. Svobodová
Předpoklady
( PROGRAM ( N - MSSEK ) && ROCNIK ( 2 )) || (! PROGRAM ( N - MSSEK ) && TYP_STUDIA ( N ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na základy sociálního práva EU. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebný přehled o kompetencích EU v sociální oblasti a historických základech, současném stavu a perspektovách sociálního práva EU.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování budou studenti - rozumět kompetencím EU v sociální oblasti, - mít přehled o vývoji sociálního práva EU, včetně jeho perspektiv, - znát klíčové prameny sociálního práva EU a jejich vazby na vnitrostátní právo, - mít přehled o aplikaci těchto předpisů soudními institucemi EU.
Osnova
 • 1. Kořeny evropské sociální politiky Evropská legislativa v sociální oblasti.
 • 2. Principy přijímání legislativních předpisů na úrovni EU.
 • 3. Kompetence EU v sociální oblasti. Legitimace.
 • 4. Základní předpisy EU.
 • 5. Evropské směrnice o pracovních podmínkách I.
 • 6. Evropské směrnice o pracovních podmínkách II.
 • 7. Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU, koordinace systémů sociálního zabezpečení.
 • 8. Řešení chudoby a podpora sociálního začleňování.
 • 9. Směrnice EU o právech pacientů při přeshraniční zdravotní péči.
 • 10. Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů.
 • 11. Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
 • 12. Perspektivy a výzvy evropské sociální politiky a legislativy.
Literatura
  povinná literatura
 • KOLDINSKÁ, Kristina, Igor TOMEŠ a Filip KŘEPELKA. Sociální právo EU. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-701-1.
 • MUNKOVÁ, Gabriela, Igor TOMEŠ a Filip KŘEPELKA. Sociální politika v evropských zemích. Praha: Karolinum, 2004. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 80-246-0780-8.
  doporučená literatura
 • ŠTURMA, Pavel, Igor TOMEŠ a Filip KŘEPELKA. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 3., dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. Beckova skripta. ISBN 978-80-7400-318-9.
 • PESTIEAU, Pierre a Mathieu LEFEBVRE. The Welfare State in Europe: Economic and Social Perspectives. 2nd ed. Oxford: Oxford University press, 2018. ISBN 9780192549068.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/jaro2024/k160178