d80504 Ústavní právo I

CEVRO Institut
léto 2008
Rozsah
0/0. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. (přednášející)
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. (přednášející)
Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (přednášející)
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra veřejného práva a veřejné správy – Katedry – Rektor – CEVRO Institut
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Cílem tohoto dvousemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti státovědy a ústavního práva. Důraz je při výkladu kladen na rozbor významných událostí ve vývoji ústavního systému, na výklad základních ústavních a právních norem a na postavení jednotlivých orgánů a dalších subjektů v rámci fungujícího ústavního systému České republiky. Ve výkladu je též věnována pozornost základní komparaci s ústavními systémy v evropských zemích.
Osnova
 • - základní pojmy a obsah státovědy, vztah k jiným společenskovědním disciplinám,
  - vývoj ústavního systému České republiky završený přijetím Ústavy ČR,
  - ústavní pořádek ČR,
  - zákonodárná moc, Parlament ČR, postavení a činnost obou komor Parlamentu ČR, formy přímé demokracie,
  - zákonodárný a ústavodárný proces, vztah Parlamentu ČR k ostatním ústavním institucím,
  - výkonná moc, postavení a pravomoci prezidenta republiky, vláda a její odpovědnost Parlamentu
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, léto 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015.
 • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/leto2008/d80504