d83672 Obchodní právo I

CEVRO Institut
léto 2012
Rozsah
0/0. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Bc. Petra Nováková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. et Mgr. Stanislav Sviták, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra soukromého práva - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Kurz tří na sebe navazujících předmětů (Obchodní právo I., Obchodní právo II. a Obchodní právo III.) si klade za cíl představit posluchačům obor obchodního práva vcelém jeho rozsahu. Výuka tak studentům představí základní pojmy obchodního práva, základní typy obchodněprávních závazkových vztahů a jejich specifika, právo obchodních korporací, právo hospodářské soutěže, právo cenných papírů apod. Při cvičeních je důraz kladen na propojení teoretických poznatků sjejich aplikací vpraxi. Studenti si proto na praktických příkladech osvojí právní úpravu postavení podnikatelů, jejich právního jednání a vztahů mezi podnikateli.
Osnova

 • 1. Pojem, předmět, systém obchodního práva; pojetí obchodního práva, jeho vztah kprávu občanskému
  2. Obchodní zákoník (předmět úpravy, vztah k občanskému zákoníku, struktura, působnost časová, věcná a osobní) a další prameny obchodního práva
  3. Základní pojmy obchodního práva (podnikatel, podnikání, podnik, obchodní jmění, apod.)
  4. Právní úprava podmínek podnikání
  5. Jednání podnikatele
  6. Obchodní firma
  7. Obchodní tajemství
  8. Obchodní rejstřík
  9. Obchodná závazkové vztahy a obchodní smlouvy (pojem a druhy obchodů, působnost obchodního zákoníku vzávazkových vztazích, uzavírání obchodních smluv, typové smlouvy podle obchodního zákoníku, odpovědnostní vztahy vobchodním právu)
Metody hodnocení
Podmínky zápočtu stanoví vyučující semináře. Zpravidla se jedná o kombinaci zápočtového testu, docházky a plnění drobných úkolů vprůběhu semestru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2011, léto 2013, zima 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, léto 2020, jaro 2021, jaro 2022.