d101117 Constitutional Law

CEVRO University
summer 2016
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (lecturer)
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. (lecturer)
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Department of Public Law and Public Administration – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je podat základní přehled o ústavních principech fungování českého právního řádu. Důraz je při výkladu kladen na tzv. organizační ústavní právo.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Ústavní právo v systému českého právního řádu; základní státovědné pojmy 2. Principy ústavního systému ČR; znaky demokratického právního státu; základní pojmy a typologie; princip dělby moci 3. Vývoj českého ústavního systému 4. Parlament České republiky – obsah mandátu, ústavní a zákonné principy parlamentních voleb, parlamentní kontrola vlády 5. Prezident České republiky – ústavní a zákonná úprava voleb a pravomocí 6. Vláda České republiky jako vrcholný orgán státní správy 7. Nejvyšší kontrolní úřad a Česká národní banka – ústavní a zákonné vymezení 8. Ústavní principy územní samosprávy
Assessment methods (in Czech)
Ústní zkouška na základě zveřejněných zkouškových okruhů.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms summer 2014, summer 2015, spring 2017, fall 2017, spring 2018, spring 2019, spring 2020, summer 2020, spring 2021, spring 2022, spring 2023, spring 2024.
  • Enrolment Statistics (summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/summer2016/d101117