d137976 Labor law and social security law

CEVRO University
summer 2020
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Jan Kotous (lecturer)
JUDr. Marcela Marešová, Ph.D., MBA (lecturer)
Doc. Martin Štefko (lecturer)
Mgr. Pavla Veselková (lecturer)
Guaranteed by
Department of Private Law – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Předmět seznamuje s problematikou individuálního i kolektivního pracovního práva a zaměstnanosti. Cílem je podat přehled o nejen o právní úpravě, ale i o praktických pracovněprávních problémech a jejich řešení.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Pracovněprávní vztahy, jejich druhy, prameny právní úpravy. Vztah občanského zákoníku a zákoníku práce. Kolektivní pracovní právo
  2. Právní osobnost a svéprávnost zaměstnance a zaměstnavatele.
  3. Vznik a změny pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
  4. Skončení pracovněprávních vztahů.
  5. Právní úprava pracovní doby a dob odpočinku.
  6. Překážky v práci
  7. Odměňování za práci.
  8. Péče o zaměstnance. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
  10. Zaměstnávání zdravotně postižených, zaměstnávání cizinců. Aktivní politika zaměstnanosti.
  11. Odpovědnost za škodu.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms spring 2019, spring 2020, spring 2021, spring 2022, spring 2023, spring 2024.
 • Enrolment Statistics (summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/summer2020/d137976