d83672 Obchodní právo I. - obecné otázky

CEVRO Institut
léto 2020
Rozsah
0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (přednášející)
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Kořínková (přednášející)
JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Václav Pilík, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Štenglová (přednášející)
Garance
Katedra soukromého práva - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Kurs si klade za cíl představit posluchačům základní instituty platné úpravy obchodního práva v České republice. Důraz je kladen na základní pojmy (podnikatel, druhy podnikání, podnik, obchodní rejstřík) a na výklad základních typů obchodněprávních závazkových poměrů.
Osnova
  • Viz syllabus v dokumentech níže.
Metody hodnocení
Hodnocení se skládá z průběžného testu (20 %), seminární práce (20 %) a ústní zkoušky (60 %). Podrobnější informaci o hodnocení, včetně zadání seminární práce, viz v dokumentech níže.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2011, léto 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.