d84429 Obchodní právo II. - obchodní korporace

Vysoká škola CEVRO
léto 2020
Rozsah
0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (přednášející)
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Kořínková (přednášející)
JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Jakub Maur, Ph.D. (přednášející)
JUDr. et Mgr. Stanislav Sviták, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Štenglová (přednášející)
Garance
Katedra soukromého práva – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Kurz tří na sebe navazujících předmětů (Obchodní právo I., Obchodní právo II. a Obchodní právo III.) si klade za cíl představit posluchačům obor obchodního práva vcelém jeho rozsahu. Výuka tak studentům představí základní pojmy obchodního práva, základní typy obchodněprávních závazkových poměrůa jejich specifika, právo obchodních korporací, právo hospodářské soutěže, právo cenných papírů apod. Při cvičeních je důraz kladen na propojení teoretických poznatků sjejich aplikací vpraxi. Studenti si proto na praktických příkladech osvojí nejčastější právní jednánísouvisející se zakládáním a činnosti obchodních společností.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni se dobře orientovat v právu obchodních společností a v družstevním právu.
Osnova
 • 1. Společnost podle občanského práva, tichá společnost.
 • 2. Obecné otázky obchodních společností a družstev, jejich právní úprava, druhy, vznik, zánik a neplatnost).
 • 3. Obecné otázky obchodních společností a družstev (základní kapitál, vklad, podíl, jednání, koncernové právo).
 • 4. Osobní obchodní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost).
 • 5. Společnost s ručením omezeným
 • 6. Společnost s ručením omezeným.
 • 7. Akciová společnost.
 • 8. Akciová společnost.
 • 9. Družstvo.
 • 10. Přeměny obchodních korporací, nadnárodní formy obchodních korporací.
 • 11. Zvláštní úprava některých obchodních korporací (banky, pojišťovny a zajišťovny, družstevní záložny).
 • 12. Základy kolektivního investování.
Literatura
  povinná literatura
 • Štenglová, I., Dědič, J., Tomsa, M. a kol. Základy obchodního práva 2015 9788074005 404
  doporučená literatura
 • Lasák, J. Pokorná, J. Čáp, Z. Doležil, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2014 978-80-7478
 • Černá, S. Štenglová, I. Pelikánová, I., Dědič, J. a kol. Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele 2016 978-80- 7552-3
 • Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2.vydání 2017 978807478
Metody hodnocení
Seminární práce (30 %), ústní závěrečná zkouška (70 %). Zkušební otázky odpovídají bodům 1 - 12 osnovy předmětu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, léto 2015, léto 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.