d119675 Správa obchodní korporace v úpadku

CEVRO Institut
podzim 2017
Rozsah
0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (přednášející)
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra soukromého práva - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na pochopení rizika úpadku pro správu korporace a současně na posuny v rozhodování v době, kdy se úpadek blíží, nebo kdy nastane. Cílem je věnovat pozornost reakcím korporací na jejich hospodářskou nedostatečnost, a to jak uvnitř správy, tak vně (vyjednávání s věřiteli, wokr-out, standstill dohody apod.). Současně míří předmět na seznámení se se základními reakcemi insolvenčního práva na dlužníkův úpadek.
Osnova
 • 1. Formy a rizika podnikání prostřednictvím variabilních nástrojů a motivace k jejich volbě. (individuální, societní, joint ventures, osobní společnosti, kapitálové společnosti, fundace atd.). Pojem residuálního vlastníka při chování dlužníka v úpadku (zájem společníků, stakeholderů, veřejné moci, věřitelů, společný zájem věřitelů atd.).
  2. Motivace a očekávání při správě korporace a ex ante význam insolvenčního práva (existence hrozícího úpadku, hospodářské nedostatečnosti, moratoria, zajištění apod.).
  3. Zjištění úpadku a jeho vliv na dosavadní členy orgánů korporace (odměny, vydání odměn, ručení, vyloučení z výkonu funkce, trestní odpovědnost).
  4. Osoba s disposičním oprávněním, součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce, samostatná působnost dlužníka, vazba na věřitelské orgány a jejich rozhodování.
  5. Oprávnění a součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce v konkursu.
  6. Oprávnění a součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce v oddlužení a reorganizaci.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, léto 2020, podzim 2020, podzim 2022.