d83635 Insolvenční právo

CEVRO Institut
podzim 2017
Rozsah
0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Hana Boulová (přednášející)
JUDr. et Mgr. Stanislav Sviták, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra soukromého práva - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Předmět insolvenční právo studenty seznámí se základními pojmy zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále s procesním postupem v insolvenčním řízení, s jednotlivými způsoby řešení úpadku, s existencí evropského úpadkového práva (Nařízení Rady ES č. 1346/200, o úpadkovém řízení). Studenti budou seznámeni s postavením insolvenčního dlužníka a věřitele v insolvenčním řízení, s postupem při uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, dále s aktuální judikaturou Nejvyššího soudu, která se vztahuje k základním aplikačním problémům insolvenčního zákona. Studenti budou stručně seznámeni s existencí zahraničních právních úprav úpadkového řízení (např. německý Insolvenzordnung).
Osnova

 • 1. Předmět a cíl insolvenčního práva
  2. Základní pojmy insolvenčního zákona
  3. Úpadek - je charakteristika, formy
  4. Způsoby řešení úpadku
  5. Procesní postup insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení po zjištění úpadku
  6. Procesní postup insolvenčního soudu od zjištění úpadku do určení způsobu jeho řešení (konkurs, reorganizace, oddlužení), plnění určeného způsobu řešení úpadku
  7. Věřitelé a přihlašování pohledávek
  8. Evropské úpadkové právo
Metody hodnocení
zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, léto 2020, podzim 2020, podzim 2021.