d87448 Právo duševního vlastnictví

Vysoká škola CEVRO
podzim 2020
Rozsah
24/48/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Antonín Kazda, LL.M. (přednášející)
Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Štenglová (přednášející)
Mgr. Antonín Kazda, LL.M. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Ivana Štenglová
Katedra soukromého práva – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
d87448/cviceni: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Kazda
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět provede studenty základy práva duševního vlastnictví, včetně ochrany jména podnikatele, nekalé soutěže, ochrany obchodního tajemství, průmyslovými právy a autorským právem. Vedle národní úpravy je vysvětlena vazba na mezinárodní smlouvy a evropské práva včetně forem aplikace vČR a vymáhání práv. Kurs je zaměřen i na praktické užití databází a veřejně dostupných informací, výklad je prokládán praktickými příklady a upozorněními na užití jednotlivých práv vpraxi podnikateli, ale i zaměstnanci nebo charitativními subjekty.
Osnova
  • 1. Důvody existence práva duševního vlastnictví 2. Nekalá soutěž a právo duševního vlastnictví 3. Jméno podnikatele a jeho ochrana 4. Obchodní tajemství a know – how: ochrana 5. Ochranné známky 6. Chráněná označení původu, zeměpisná označení původu 7. Vynálezy a patenty 8. Užitné vzory 9. Průmyslové vzory 10. Autorská práva 11. Licenční smlouvy pro právo duševního vlastnictví 12. Vymáhání práv z duševního vlastnictví - správní a soudní řízení 13. Mezinárodní smlouvy v oblasti práv duševního vlastnictví
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, léto 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.