d146562 Právo a pojištění

Vysoká škola CEVRO
podzim 2020
Rozsah
24/24/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (přednášející)
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (cvičící)
Garance
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb
Katedra soukromého práva – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
St 7. 10. až So 19. 12. Po 9:30–10:50 Učebna 103
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d146562/cviceni: St 7. 10. až So 19. 12. Po 11:00–12:20 Učebna 103, P. Dobiáš
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na veřejnoprávní a soukromoprávní úpravu pojištění v právním řádu České republiky, unijním právu a právu mezinárodním. Výklady jsou zaměřeny na právní úpravu pojištění a pojišťovnictví. Součástí výkladu jsou i soudní a alternativní řešení pojistných sporů (tj. mediace a arbitráže). Na případových studiích jsou rozvíjeny schopnosti studenta aplikovat poznatky na praktická řešení. Po absolvování předmětu bude student umět napsat pojistnou smlouvu a bude schopen porozumět obsahu pojistných podmínek.
Osnova
 • 1. Podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti.
 • 2. Dohled v pojišťovnictví.
 • 3. Podmínky podnikání a výkon dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí.
 • 4. Pojistná smlouva (vznik, změna a zánik).
 • 5. Práva a povinnosti smluvních stran a ostatních účastníků pojištění.
 • 6. Povinná pojištění.
 • 7. Pojištění škodová a obnosová.
 • 8. Pojištění osob.
 • 9. Pojištění majetku, právní ochrany, odpovědnosti, úvěru a záruky a finančních ztrát.
 • 10. Kolizní úprava pojistných smluv.
 • 11. Rozhodování pojistných sporů v soudním a rozhodčím řízení.
 • 12. Pojistné podmínky a formulářové smlouvy.
Literatura
  povinná literatura
 • Dobiáš, P., Malacka, M. Obchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku 2019 978-80- 7502-2
 • Karfíková, M. a kol. Pojišťovací právo 2018 978-80- 7502-2
  doporučená literatura
 • Dobiáš, P. Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem 2019 978-80- 7502-3
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, léto 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.